Mgr. Zdeněk Cvejn

člen Výkonného výboru AVZ

Mgr. Zdeněk Cvejn

Společnost: Univerzita Karlova 

vedoucí odboru veřejných zakázek Univerzity Karlovy

Zdeněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1994 působí jako právník ve veřejné sféře. Veřejnému zadávání se věnuje více než 15 let. Mimo jiné působil od roku 2011 na Ministerstvu vnitra na pozici ředitele odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů. Od roku 2014 vede odbor veřejných zakázek Univerzity Karlovy. V této funkci odpovídá mimo jiné za zadávání veřejných zakázek na UK, za celouniverzitní nákupy, metodickou podporu zaměstnanců při zadávání veřejných zakázek, školení a informační setkání pro zaměstnance zajišťující agendu veřejných zakázek.

Akcí AVZ, zejména tematických setkání a konferencí, se pravidelně účastní od roku 2011, po nástupu na Univerzitu Karlovu se mu podařilo prosadit členství univerzity v asociaci.
Univerzitu Karlovu zastupuje i v Platformě odpovědného veřejného zadávání při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

V čem spatřujete přínos AVZ pro oblast veřejného zadávání?

Asociace významně přispívá k rozumnému výkladu ZZVZ v souladu s jeho smyslem a účelem zákona a potřebami praxe, zároveň pomáhá zadavatelům sdílením příkladů dobré praxe, při zadávání  zakázek, dává prostor pro sdílení zkušeností mezi zadavateli, dodavateli i poradci.

Funkce v orgánech: od r. 2022 člen výkonného výboru AVZ

 

 

 

 

 

Výkonný výbor

  • 1
  • 2

Výkonný výbor

  • 1
  • 2