V souvislosti s problémy spojenými s archivací spisů zadávacích řízení připravila pracovní skupina dopisy na MMR a MV za účelem sjednocení legislativního zázemí pro zjednodušení archivace zadávacích spisů VZ. 

V sekci pro členy naleznete znění obou příslušných dopisů. 

Zároveň byla problematika podrobně rozepsána v textu článku v březnovém časopise Veřejné zakázky v praxi Březen 2022 - Jak na problémy s archivací spisů zadávacích řízení