Změny závazků ze smluv

Pracovní skupina AVZ – Veřejné zakázky ve stavebnictví

 

PREAMBULE

k materiálu obsahujícímu zatřídění změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

"Cílem tohoto dokumentu je poskytnout zadavatelům ucelený, avšak nikoliv zcela vyčerpávající pohled na problematiku zatřiďování konkrétních změn závazku ze smlouvy (či kategorií změn) pod jednotlivá ustanovení § 222 ZZVZ, a to včetně příkladů ze zadavatelské praxe veřejných zakázek ve stavebnictví. Jedná se tedy zejména o orientační pomůcku pro zadavatele, kteří se s její pomocí mohou snadněji vyznat v problematice změn závazků ze smlouvy při realizaci svých stavebních záměrů.

Ve vztahu k příkladům a kategoriím uvedeným v tomto dokumentu je však současně třeba vždy vycházet z konkrétních okolností, které potřebu změny závazku vyvolaly a tyto okolnosti při svých úvahách o správném zatřídění změny závazku ze smlouvy zohlednit. Dokument může současně sloužit jako určitý návod pro zadavatele, jak ke změnám závazku ze smlouvy přistupovat a jakým způsobem a kdy je možné jednotlivá ustanovení prakticky využívat.

Dokument je výstupem z odborné diskuze vedené k tomuto tématu kolektivem Pracovní skupiny Veřejné zakázky ve stavebnictví v rámci Asociace pro veřejné zakázky, přičemž uvedené příklady nejsou pro zadavatele jakkoli závazné a není možné se na ně závazně odvolávat v případě, že daný postup zadavatele inspirovaný zatříděním změny závazku ze smlouvy dle tohoto dokumentu bude shledán orgánem dohledu, jiným kontrolním či auditním orgánem za rozporný se ZZVZ, nebo v případě, kdy se příslušný orgán se zatříděním změny závazku ze smlouvy dle tohoto dokumentu neztotožní."                                                                                                                                                                                 

                   

Kolektiv Pracovní skupiny Veřejné zakázky ve stavebnictví