Prezentace z tematického setkání "Prokazování a posuzování kvalifikace a problematika s tím spojená (např. zohlednění sociální aspektů dle § 101 ZVZ aj.)".

Autoři: Mgr. Tomáš Machurek, Ing. Martina Bufková Rychecká