Prezentace z tematického setkání "Aplikace sociálních podmínek a sociálních hodnotících kritérií v zadávání veřejných zakázek".

25. 11. 2015, Praha

Možnosti uplatňování sociálních podmínek ve veřejných zakázkách
Autor: Mgr. Alena Zieglerová, ředitelka odboru realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, MPSV ČR


Praktická aplikace sociálních podmínek a hodnotících kritérií
Autor: Mgr. Jiří Šimon, ředitel odboru pro veřejné zakázky Ministerstvo zemědělství ČR

Představení dosavadní praktických zkušeností se stanovením sociálních podmínek
Autoři:
Mgr. Jan Šmatera, Povodí Moravy, s.p.
Ing. Petra Francová, ředitelka P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Ing. František Jirásek, vedoucí odd. veřejných zakázek, Město Most