Problematikou provedli Mgr. Tomáš Machurek, advokátní kancelář MT Legal s.r.o., Mgr. Adéla Havlová, LL.M., advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners a Ing. Martina Bufková Rychecká, společnost Compet Consult s.r.o.
úterý 29. března 2016 od 14,00 h.
hotel Jurys Inn (Sokolovská 11, Praha 8)

Cílem tematického setkání bylo seznámit se se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jehož podoba je v současné době projednávána v Parlamentu ČR, a připravit se tak na hladký přechod od staré normy k nové a na její aplikaci v praxi. 

V rámci tohoto tematického setkání byly probrány tyto části zákona:

  • Část I Základní ustanovení, spolupráce zadavatelů, druhy a režimy VZ, výjimky, smíšené VZ

  • Část II Základní ustanovení o ZŘ

  • Část III Podlimitní režim (ZPŘ)

  • Část X Společná ustanovení (komunikace, uveřejňování, profil zadavatele, písemná zpráva, uchovávaní dokumentace,změna závazku a ukončení závazku)

Další části nového zákona budou probrány v dalším bloku na tematickém setkání dne 5. 5. 2016.