AVZ uspořádala tematické setkání
 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek , II. blok
Problematikou provedli Mgr. Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a Mgr. Bohdan Dvořák, Český a moravský účetní dvůr
čtvrtek 5. května 2016 od 13,00 h.
hotel Jurys Inn (Sokolovská 11, Praha 8)

Cílem tematického setkání bylo seznámit se se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jehož podoba je v současné době projednávána v Parlamentu ČR, a připravit se tak na hladký přechod od staré normy k nové a na její aplikaci v praxi. 

V rámci tohoto tematického setkání byky probrány tyto části zákona:

 • Část IV Nadlimitní režim a volba druhu ZŘ 

• Hlava VIII Zadávací podmínky v nadlimitním režimu – kvalifikace, poddodavatel

• Hlava IX Průběh řízení po podání nabídek pro nadlimitní režim

• Hlava X Hodnocení nabídek v nadlimitním režimu

• Hlava XI Výběr dodavatele

• Hlava XII Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, postup vyloučení

• Hlava XIII Zrušení zadávacího řízení

Další části nového zákona budou probrány v dalším bloku na tematickém setkání v září 2016.

Časové rozvržení semináře:

Zahájení semináře již od 13.00 hodin
 1.  část bloku 13:00 – 15:00 h. 
Coffee break 15:00 – 15:30 h.
 2. část bloku  15:30  17:30 h.
Číše vína  17:30 – 18:00 h.