AVZ uspořádalo tematické setkání
 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, III. blok
 
Přednášející: Mgr. Adéla Havlová, LL.M., AK Havel, Holásek & Partners, Mgr. Pavel Herman, MMR ČR, a Mgr. Darja Kosmáková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Jan Bakeš a Mgr. Dana Škeříková, Česká pošta, s.p., Ing. Pavel Antonín Eger, Tender Systems s.r.o. 
 
úterý 6. září 2016 od 13,00 h.
hotel Jurys Inn (Sokolovská 11, Praha 8)

Cílem tematického setkání bylo seznámit se s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jenž nabývá účinnosti 1. října 2016.

Probrány byly tyto části nového zákona:

  • 13.00 – 14.30 Průběh užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění, zjednodušený režim  (Adéla Havlová)
  • 14.30 – 16.30 Zvláštní postupy, §§ 130 - 150
    • Rámcové dohody (Darja Kosmáková)
    • Dynamický nákupní systém  (Pavel Antonín Eger)
  • 16.30 – 17.15 Postup pro zadání sektorových veřejných zakázek, §§ 151 - 173 (Jan Bakeš a Dana Škeříková)
  • 17.15 – 17.30 Diskuse - pro Vaše dotazy a vyjasnění nejasností bude k dispozici Mgr. Pavel Herman, z MMR