AVZ uspořádala tematické setkání 
"Změny závazků ze smluv z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek"
Problematikou provedli Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Mgr. Pavel Herman, Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. a JUDr. Lukáš Klee,Ph.D., LL.M., MBA.
úterý 29. listopadu 2016 od 14,00 h.
hotel Grandior Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Přední odborníci v oblasti zadávání veřejných zakázek provedli problematikou změn závazků ze smluv s ohledem na jejich novou úpravu v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ").

Podrobný obsah tematického setkání:

  • Obecné představení tématu a seznámení se s § 222 ZZVZ

  • Problematické aplikační otázky
    o Otázka výpočtu hodnoty a ceny
    o Použití kategorií a příklady
    o Aplikace na VZMR

  • Zveřejňování změn smluv s ohledem na § 212 a § 219 ZZVZ (forma a rozsah; průnik se zákonem o registru smluv – okamžik účinnosti - teorie vs. realita)

  • Vyhrazené změny a další související mechanismy ve smluvních standardech

 

Časové rozvržení:

Jednotlivé příspěvky přednášejících a diskuze
14:00 - 17:30 h.
Coffee break
15:30 – 15:50 h.
Číše vína 
17:30 – 18:30 h.