AVZ uspořádala kulatý stůl 
"Problematika prokazování kvalifikace zahraničního dodavatele a kvalifikace získané v zahraničí v návaznosti na § 45 odst. 3, § 77 odst. 3 a § 81 ZZVZ"
 
čtvrtek 15. března 2018 
Hotel Le Palais Art Prague, U Zvonařky 1, Praha 2

V příloze viz níže jsou závěry z kulatého stolu vč. doporučení zadavatelům, jak zatím požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob formulovat, aby dodrželi zásadu nediskriminace a rovného zacházení též ve vztahu k osobám, jež svou odbornou kvalifikaci získali v zahraničí a v ČR působí jako osoby hostující či usazené. 

 O výsledcích naší žádosti adresované MMR a dotazu vzneseného na MŠMT ve smyslu příslušných závěrů Vás budeme dále informovat.