ÚS ve svém nálezu III.ÚS 3181/17 ze dne 31. 8. 2018 přiznal zadavateli nárok na náhradu škody vůči administrátorovi, který „neuhlídal“ správné rozhodování hodnotící komise jmenované zadavatelem. Jedná se o zatím ojedinělé rozhodnutí a zadavatel uspěl jen díky tomu, že administrátor smluvně převzal odpovědnost za případné škody.

Tento nález je důležitou připomínkou zásadních otázek pro zadavatele i administrátory: Jak dobrá je smlouva na zajištění administrace? Bude zadavatel odškodněn v případě pokuty od ÚOHS, krácení dotace nebo jiné škody? Bude administrátor schopný škodu uhradit – je solventní, nebo pojištěný? Jak velké je riziko chyby - vybírá zadavatel administrátora podle kvality, nebo „jen“ řeší kapacitu a volí toho nejlevnějšího? K možnostem a limitům pojištění administrátorů viz letošní projekt AVZ na podporu pojistné rámcové  smlouvy, k hodnocení kvality viz tématické setkání AVZ a seminář vedený holandskými lektory k metodice Best Value. Sledujte a podpořte naši činnost zapojením se do AVZ. Bližší informace AVZ v zájmu podpory dobré praxe sdílí samozřejmě i nečlenům.