VZ uspořádala tematické setkání 
"Praktický náhled na změny závazků ze smluv s ohledem na rozhodnutí ÚOHS"
Problematikou provedli Mgr. Pavel Herman (Ministerstvo pro místní rozvoj), Mgr. Adéla Havlová, LL.M. a Mgr. Ing. Matůš Holubkovič (AK HAVEL & PARTNERS), Mgr. Mojmír Florian (ÚHOS), Mgr. Martina Šťastná (KÚ Liberecký kraj)
čtvrtek 5. září 2019 od 14,00 h.
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Záměrem akce bylo zprostředkovat kombinaci náhledů na problematiku, a to jednak z pohledu rozhodnutí ÚOHS a zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) s otázkami praktické aplikace, jak se zadavatelé snaží se změnami závazků ze smluv vypořádat, aby dostáli i výkladové praxi a ZZVZ.

zastita ministryne 2019 2 

  • 14.00 – 14.45 h.  Pavel Herman – Náhled tvůrců zákona na §§ 222 a 100 ZZVZ, záměr, stanoviska a výkladový úsus na základě vyjádření EK                                               
  • 14.45 – 15.30 h. – Mojmír Florian – Přehled rozhodnutí ÚOHS k § 222 a příp. i § 100 ZZVZ
  • 15.30 – 16.00 h. – Kávová přestávka
  • 16.00 – 16.30 h. – Martina Šťastná – Zkušenosti zadavatelů, praktické uchopení identifikace změn závazků, počítání limitů, aplikační problémy a úskalí
  • 16.30 – 17.00 h. – Adéla Havlová, Matůš Holubkovič – Náhled poradců na praktickou aplikaci a jejich zkušenosti s §§ 222 a 100 ZZVZ – úskalí, možné posuny ve výkladu, vyhrazené změny vs. měřený kontrakt
  • 17.00 – 17.30 h. – Diskuse