AVZ uspořádala tematické setkání
"Seznámení se s připravovanou zásadní novelou ZZVZ"
Vhled do problematiky provedli kolegové z MMR Mgr. Pavel Herman a Mgr. Markéta Adámková. 
středa 17. června 2020 od 14,00 h.
Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Seznamte se s obsahem připravované zásaní novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"). K novele bylo původně přistoupeno v reakci na výtky EK k nedostatečné transpozici některých pravidel stanovených zadávacích směrnicích do českého právního řádu.  MMR se však rozhodlo, že v rámci novelizace zároveň odstraní nejasnosti v ZZVZ, zpřesní některé instituty a vyjasní pravidla pro jejich využití. 

Předpokládaný program:

  • 14.00 – 15.30 h. Prezentace I.část
  • 15.30 - 16.00 Přestávka - budou-li to umožňovat hygienická opatření, bude k dispozici obvyklé občerstvení
  • 16.00 – 17.30 h. – Prezentace II. část a diskuze
  • 17.30 – 18.30 h. – Číše vína - budou-li to umožňovat hygienická opatření