Prezentace Mgr. Machurka z tematického setkání věnovaného problematice subdodavatelů, které proběhlo 12. září 2013.