V příloze najdete prezentaci z tematického setkání "Obchodní závazkové vztahy zadavatelů s vybranými uchazeči v režimu NOZ" - listopad 2013