Prezentace z tematického setkání "Hlavní změny, které přináší nové zadávací směrnice EU" ze dne 3. 4. 2014, autoři p. Vlastimil Fidler, p. Pavel Herman