Jak se stát členem

Členem AVZ se může stát každý, kdo má zájem na naplňování Poslání AVZ, sdílí zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek, na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci a souhlasí se zněním Stanov AVZ

Zájemce o členství vyplní a elektronicky odešle přihlášku ke členství přístupnou na stránce: Přihláška ke členství - AVZ - Asociace pro veřejné zakázky (asociacevz.cz)O přijetí za člena AVZ rozhoduje na základě vyplněné přihlášky Výkonný výbor AVZ většinou hlasů. 

Roční členský příspěvek činí 28 000,- Kč. V případě přistoupení ke členství po 1. červenci daného roku je stanoven pololetní členský příspěvek ve výši 14 000,- Kč.

S výhodami členství v AVZ se můžete blíže seznámit na stránce Proč se stát členem