VZ dotace a fondy

Pracovní skupina pro Veřejné zakázky kofinancované z dotačních titulů a evropských fondů má aktuálně 23 členů. Skupinu vedl Martin Hadaš z Masarykovy univerzity s Pavlem Moravčíkem z Centra pro regionální rozvoj, nyní je role vedoucího (původně M. Hadaš) uvolněna a ponechána k dispozici dalšímu zájemci, proběhne tak nová volba vedení na setkání, které je již naplánováno na duben 2023.

Témat pro činnost pracovní skupiny je mnoho, přičemž jedním z nejzásadnějších je diskuse a snaha o vylepšení situace ve vztahu k rozhodování kontrolních, řídících, auditních orgánů a alespoň jistá míra předvídatelnosti a jistoty v jejich postupu a názorech / stanoviscích. 

Členové pracovní skupiny také zpracovali přehled nejčastějších pochybení optikou řídícího orgánu s doporučeními pro jejich předcházení 02_tabulka_PS Dotace_nejčastější pochybení z pohledu ŘO.pdf (asociacevz.cz)

Ve skupině jsou zastoupeni zadavatelé - Univerzita Hradec Králové, Vysoké učení technické v Brně, KÚ Jihomoravského kraje, MPSV, ČEPS, Letiště Praha; a také administrátoři, poradci a zástupci kontrolních orgánů - AK Havel & Partners, LAWYA, TENDERA partners; AK Holec, Zuska & Partneři; enovation, A.I. Consulting, MMR, AK Gürlich Vítek & Partners, Otidea Legal a Ernst & Young. 

 

Nejčastější pochybení optikou řídícího orgánu