Připravované akce

Na 23. března 2023 pro Vás připravujeme tematické setkání věnované multikriteriálnímu hodnocení. Jak ve veřejných zakázkách ošetřit a zajistit kvalitu požadovaného a nabídnutého plnění? Je využívání vícekriteriálního hodnocení výhodné a jaké plnění přímo vybízí k jeho využívání? Zmíníme zákonnou úpravu hodnocení, rozebereme výhody i nevýhody jednotlivých způsobů hodnocení s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a seznámíme Vás s rozhodovací praxí ÚOHS u zakázek, v nichž bylo multikriteriální hodnocení využito, a to včetně hodnocení se subjektivně posuzovanými kritérii. Představíme příklady vícekriteriálního hodnocení zakázek ve zdravotnictví a také u zadavatele, který se snaží využívat progresivní metody hodnocení. V rámci setkání se budeme věnovat zákonným možnostem a podpoře uvedených způsobů hodnocení s Mgr. Adélou Havlovou, LL.M. nově působící na MMR. S rozhodovací praxí ÚOHS účastníky seznámí Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS). Polovina tematického setkání bude věnována představení konkrétních využívaných hodnoticích kritérií ve zdravotnictví Mgr. Alenou Ševčíkovou z nemocnice Nové Město na Moravě (i MPSV) a komplexnímu hodnocení zakázek např. na služby možná trochu inovativními způsoby Mgr. Jiřím Šimonem z Technické správy komunikací hl. m. Prahy.      

  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
  • čtvrtek 23. března 2023
  • 14:00 - 17:30

Rádi bychom Vás na začátek jara, konkrétně 21. března 2023 od 10:00 do 15:00 hod., pozvali na další metodický den ÚOHS, který se bude tentokráte věnovat méně využívaným postupům ve veřejném zadávání se zaměřením na jednací prvky. Prezentovány budou předběžné tržní konzultace, zjednodušený režim a jednací řízení s uveřejněním.

V rámci metodického dne vystoupí společně s místopředsedkyní ÚOHS Markétou Dlouhou a řediteli Mojmírem FlorianemPetrem Vévodou zástupci AVZ, konkrétně předseda a členové Výkonného výboru Tomáš Machurek, Adéla Havlová, Jan Slezák, Pavlína Trhalová, Zdeněk Cvejn, Juraj Šefčík a výkonná ředitelka Martina Šelejová a také Zuzana Profousová

Program metodického dne naleznete v příloze tohoto příspěvku a také s dalšími podrobnostmi ZDE

Možnost registrace již nyní na tomto odkazu: Registrace Metodický den
     

  • on-line (Webex)
  • úterý 21. března 2023
  • 10:00 - 15:00 hod. 

 

Uveřejňujeme plán akcí AVZ pro letošní rok aktualizovaný v únoru 2023

 

Přílohy:
Download this file (Plán_akcí AVZ_2023_final_aktualizace0223.pdf)Plán akcí AVZ 2023[ ]245 kB

Zveme Vás na akce pořádané naším partnerem CCConsulting. s.r.o., které naleznete pod odkazem Školení | Česká asociace konzultačních inženýrů (cace.cz)

Jedná se především o program veřejných certifikovaných školení s názvem „Škola FIDIC“: tj. základní 4 denní školení FIDIC a 3 jednodenní nástavbová školení.  Zájemci se mohou přihlásit na nejbližší termín:  

Vážení členové AVZ,  dovolte, abychom Vás informovali o nabídce seminářů AKADEMIE HAVEL & PARTNERS. Členové AVZ se mohou seminářů zúčastnit za zvýhodněnou cenu se slevou 25 %. Pro uplatnění slevy prosím uveďte v přihlášce „člen AVZ – sleva 25 %" (naleznete též v benefitních nabídkách v členské části webu). Pořadatel kurzů je oprávněn si tuto informaci kdykoli ověřit. 

Způsob našeho vzdělávání, aktuálnost, kvalita a vedení kurzů několika špičkovými lektory zůstávají stejné, mění se tedy pouze forma.  Všechny semináře pro Vás budou přenášeny živě z Florentina s maximální technickou profesionalitou a uživatelským komfortem – můžete je sledovat z jakéhokoliv zařízení s internetem. Není třeba nic instalovat, stačí libovolný webový prohlížeč. S přednášejícími můžete v reálném čase komunikovat prostřednictvím chatovacího nástroje. Po skončení semináře Vám zašleme prezentaci a odkaz na záznam videa. 

Všechny kurzy probíhají tradičně v pátek dopoledne, a to od 9 do 12 hodin.  

Aktuální nabídku naleznete na Vzdělávací akce | HAVEL & PARTNERS (havelpartners.cz)