Připravované akce AVZ

Ve spolupráci s MMR, si Vás dovolujeme pozvat k účasti na OTK k tématu elektromobility, související infrastruktury a navazujících služeb.

Úvodní setkání se koná:

  • v prosorách Akademie pro veřejné investování (AVI), Pařížská 4, Praha 1
  • 25. března 2024
  • 10 - 12 hod ( registrace bude probíhat již od 9:30 hod.)

V úterý 19. března 2024 Vás zveme na tematické setkání věnované projektovému řízení veřejné zakázky od úvah / záměru až po contract management.

Jakým způsobem lze přistupovat k přípravě a zadávání veřejné zakázky? Preferujete komplexní přístup od plánování záměru, promýšlení účelnosti, efektivity, posuzování přínosů, kontrolu průběhu plnění, po vyhodnocení plnění, zpětnou vazbu apod. nebo řešíte zadávání spíše tradičním způsobem zakázkáře limitovaného např. strukturou organizace, rozdělením jednotlivých činností i  odpovědností a často nemožností ovlivnit více parametrů a zadávacích podmínek či kritérií. Vnímáte rozdíl v přístupu k nákupům / zakázkám mezi soukromým a veřejným sektorem? Co je nezbytné změnit, abychom se posunuli k širšímu pojetí veřejné zakázky? 

 

ve spolupráci s MMR pro Vás připravujeme na 13. – 14. března 2024 dvoudenní workshop zaměřený na digitalizaci stavebnictví - především využití metody BIM

Dovolujeme si informovat o uveřejnění plánu akcí AVZ pro letošní rok 2024. 

Budeme se těšit na viděnou na některé z nich.