ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) vznikla 17. května 2006. Je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

AVZ představuje platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Za tímto účelem AVZ sdružuje zadavatele veřejných zakázek, dodavatele, advokáty, administrátory a poradce v oblasti veřejných zakázek, příp. jiné subjekty, které mají vztah k veřejným zakázkám.

V současné době má AVZ 113 členů.

Prioritními oblastmi působení AVZ jsou již od jejího založení: 

  1. Podpora prostředí pro otevřenou komunikaci a výměnu informací o dění v oblasti veřejných zakázek
  2. Pozitivní propagace veřejných zakázek a členů AVZ
  3. Zavádění a zajišťování aplikace nejlepší praxe při přípravě a realizaci zadávacích řízení, centrum výměny odborných znalostí pro oblast veřejných zakázek
  4. Organizace vzdělávacích programů, konferencí a dalších odborně zaměřených akcí za účasti nejlepších profesionálních odborníků z branže
  5. Vytváření platformy pro komunikaci a spolupráci s autoritami v oblasti veřejných zakázek, jako je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  6. Umožnění veřejnému a soukromému sektoru oboustranný, nezávislý a odborný dialog o veřejných zakázkách
  7. Definice standardů pro významné obory veřejných zakázek
  8. Definice pravidel a standardů pro výkon odborné pomoci a konzultační činnosti v oblasti veřejných zakázek
  9. Zpracovávání podkladů, účast při připomínkových řízeních, poskytování zpětné vazby zákonodárcům, účast v legislativním procesu v oblasti veřejných zakázek