VZ v ICT

Pracovní skupinu pro Veřejné zakázky v ICT tvoří v současné chvíli 20 členů. Skupinu vede Jan Purkrábek z NAKIT společně s Davidem Marešem z MT Legal a s Josefem Šetkem z CRR. 

Skupina si již na začátku svého fungování vydefinovala tři hlavní témata, kterým se věnuje paralelně:

  1. vendor lock-in - kategorizace, doporučení k řešení různých intenzit vendor lock-inu atd (materiál je finalizován a předpokládáme jeho zveřejnění do 1/2 roku 2023) 
  2. parametry zadávacího řízení na SW "na míru" zadavateli - doporučení druhu zadávacího řízení, nastavení kvalifikace, hodnotících kritérií atd. (téma rozděleno mezi jednotlivé členy pracovní skupiny ke zpracování) 
  3. certifikace - příprava přehledné tabulky s certifikáty využívanými v oboru ICT (připraven vzor pro zpracování základní skupiny certifikátů)  

Ve skupině jsou dále zastoupeni veřejní zadavatelé - Univerzita Hradec Králové, Česká televize, Masarykova univerzita, Česká pošta, Univerzita Karlova, CEJIZA, ČEPS, Letiště Praha; a také administrátoři, poradci i dodavatelé - AK Holec, Zuska & Partneři; AK Havel & Partners, AK Gürlich Vítek & Partners, QCM a Otidea Legal.