Podporované aplikace

Lexikon VZ

Společnost Lexikon VZ s.r.o., je provozovatelem jedinečné webové aplikace LeXikon VZ  www.lexikonvz.cz, která nabízí nejen základní, ale i další důležité, zajímavé a aktuální informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v jeho aktuálním znění, a také k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. , Přehledným způsobem zpracovává zejména pak aktuální rozhodovací praxi týkající se zadávání veřejných zakázek. Cílem této webové aplikace je zjednodušení přístupu k informacím týkajících se zákonné úpravy a usnadnit tak uživateli nalezení odpovědi na jeho otázky či možností výkladu zákona. Unikátnost systému spočívá především v zatřídění textů přímo k jednotlivým ustanovením zákona, resp. ke konkrétnímu paragrafu, jeho odstavci či písmenu. Hlavním cílem při průběžném aktualizování dat je neustálé zkvalitňování obsahu a zajištění aktuálnosti informací obsažených v aplikaci LeXikon VZ, a tím zvýšení informační podpory zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek a široké odborné veřejnosti v České republice.

V aplikaci Najdi VZ – Veřejné zakázky pro Vás aktivně vyhledáváme veřejné zakázky vyhlášené v celé České republice. Zakázky jsou logicky uspořádávány do jednotlivých kategorií dle předmětu plnění veřejné zakázky. Aplikace Vám umožňuje i několik způsobů filtrování zakázek. Základními funkcemi jsou Rozšířené vyhledávání a Monitoring veřejných zakázek včetně přizpůsobení výsledků vyhledávaných zakázek přímo na míru Vašim požadavkům v sekci Moje veřejné zakázky. Snažíme se, aby nám žádná zakázka neunikla. Naším cílem je nabízet Vám veřejné zakázky aktuální, nikoliv „po sezoně“. Díky tomu, že aktivně monitorujeme servery s veřejnými zakázkami, máte jedinečnou možnost věnovat se tomu, čemu rozumíte a nemusíte trávit čas vyhledáváním obchodních příležitostí, které jsou mnohdy účelově skryté či neobsahují adekvátní informace pro řádné zpracování nabídky.

CRSiS je on-line informační systém pro efektivnější přípravu zadávacích řízení, který eviduje veřejně dostupné informace o realizacích veřejných zakázek. Umožňuje získat dokonalý přehled o dodavatelích, administrátorech a projektantech, kteří se podílejí na realizacích VZ a to včetně jejich historie.

Systém je přístupný z jakéhokoliv počítače na adrese www.crsis.eu. Vyjma připojení na internet není třeba žádného nového softwarového či hardwarového vybavení.

Provozovatelem systému je společnost Public Data s.r.o. Informace v databázi systému vychází primárně z veřejně dostupných zdrojů (profily zadavatele, věstník veřejných zakázek, registr smluv atd.), které jsou podrobeny lidské kontrole.

Tenderman

Tenderman je vyhledávač referencí a zadávacích dokumentací. Dokáže prozkoumat trh a najít fungující dodavatele.

JAK TO FUNGUJE

  KDYŽ HLEDÁTE DODAVATELE
 • Zadáte, co nakupujete (třeba “dezinfekce”)
 • Tenderman najde zkušené dodavatele
 • Projdete si dodavatele a jejich reference, třeba je i telefonicky ověříte
 • Do zakázky pozvete ty nejlepší
  KDYŽ VYPISUJETE ZAKÁZKU
 • Zadáte, co nakupujete
 • Tenderman najde nedávné zakázky (dokumenty, ceny, uchazeče)
 • Inspirujete se v zadávačkách a smlouvách
 • Stanovíte předpokládanou hodnotu
 • Možná někde něco zkopírujete :)
 • Průzkum si uložíte pro auditory