Proběhlé akce

Fotografie z proběhlých událostí naleznete na našem Facebooku nebo ve fotogalerii.

Ve dnech 20. a 21. října 2022 se konal v hotelu Zámek Valeč již 14. ročník říjnové konference 

Veřejné zakázky aktuálně #konference2022 #AVZ

Příspěvky prvního dne přednesli zástupci MMR, ÚOHS, MT Legal, KŠB a úvodní slovo pronesl kromě předsedy Výkonného výboru AVZ Tomáše Machurka také předseda ÚOHS Petr Mlsna a náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová. Úvodní proslov ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše proběhl formou on-line připojení.

Setkáním zaměřeným na praktické příklady změn závazků ze smluv na veřejné zakázky, a to konkrétně v oborech stavebnictví a pojišťovnictví provedli Vladimír Studnička z Ministerstva pro místní rozvoj, zástupci Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky ve stavebnictví (Michaela Machálková, Marie Vebrová, Martin Ondroušek, Martin Vyklický), zástupci Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky v pojišťovnictví (Olga Ulrichová, Zdeněk Cvejn, Ondrej Čurilla) a závěr patřil diskusi a pokládání dotazů přednášejícím i zástupcům ÚOHS.  

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • středa 14. září 2022
 • 14:00 - 18:00

V úterý 28. 6. 2022 jsme uspořádali v Les Palais Art Hotel Prague náš "nultý" = seznamovací Kulatý stůl ke koncepci BIM. Seznamovací proto, že pozvání přijali specialisté a odborníci na BIM např. z ČVUT, ČKAIT, SPS, České agentury pro standardizaci, Ministerstva průmyslu a obchodu, HAVEL & PARTNERS, KAROLAS Legal, Nejvyššího kontrolního úřadu či Ministerstva pro místní rozvoj.

AVZ uspořádala dne 2. června 2022 již X. ročník pražské konference "Veřejné zakázky v proměnlivé době #konference2022 #AVZ", která se uskutečnila ve Spojce Karlín, Pernerova 697/35, Praha 8. 

Příspěvky přednesli zástupci MMR, spolku Oživení, HAVEL & PARTNERS, ŘSD, MT Legal, VUT Brno, MUNI, ČEPS, AK Chrenek, Kotrba, Tender Systems a PROEBIZ. 
Konference se uskutečnila pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a úvodní slovo k účastníkům přednesl předseda ÚOHS Petr Mlsna.  
Děkujeme všem partnerům za podporu a účastníkům za účast a přátelskou atmosféru celé akce. 

mmr cr rgb

Problematikou inflačních doložek, vyhrazených změn ceny a indexace cen Vás provedli Mgr. Pavel Herman z advokátní kanceláře MT Legal, Mgr. Markéta Adámková z Ministerstva pro místní rozvoj, JUDr. Hana Nevřalová, MBA ze společnosti Metrostav a.s. a zároveň členka Skupiny pro cenovou politiku ve stavebnictví a veřejnou zakázku Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Ing. Pavel Novotný, Senior Advisor, ze společnosti One Advisory a.s. 

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • čtvrtek 28. dubna 2022
 • 14:00 - 18:00

S tématem vertikální spolupráce (nezadávání) ve veřejných zakázkách Vás seznámili Mgr. Pavel Herman z MT Legal, Mgr. Jan Purkrábek z NAKIT, Mgr. Pavel Moravčík z Centra pro regionální rozvoj (CRR) a Mgr. Iveta Pospíšilíková z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

 • on-line setkání - webinář
 • středa 23. března 2022
 • 13:00 - 15:00

Ve čtvrtek 17. února 2022 se uskutečnilo pravidelné Shromáždění členů AVZ (dále jen „Shromáždění“) v on-line prostředí aplikace Webmeeting s následujícím programem:  
 1. Přehled hospodaření AVZ v roce 2021 a schválení účetní závěrky
 2. Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2022
 3. Plán činnosti AVZ pro rok 2022
 4. Volba 1 člena Výkonného výboru AVZ - informace o kandidátech a výsledku hlasování
 5. Diskuse + překvapení (oslovené osobnosti k výročí 15 let AVZ)

S problematikou vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 ZZVZ Vás seznámili Mgr. Jan Slezák z TSK Praha, Mgr. Kateřina Lasák Slováčková z AK Kocián Šolc Balaštík a Mgr. Mojmír Florian z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

 • on-line setkání - webinář
 • čtvrtek 3. února 2022
 • 14:00 - 16:00

Problematikou změn kvalifikace v zadávacím řízení i následně po uzavření smlouvy provedli Mgr. Pavlína Trhalová z AK CHRENEK, KOTRBA, Mgr. Tomáš Machurek z MT LEGAL a Mgr. Adéla Havlová z HAVEL & PARTNERS. Do závěrečné diskuse se zapojil Mgr. Pavel Herman z MMR. 

 • on-line setkání - webinář
 • čtvrtek 2. prosince 2021
 • 14:00 - 16:00

AVZ uspořádala ve dnech 14. a 15. října 2021 již 13. ročník říjnové konference nazvané

#verejnezakazkyaktualne #konference2021 #AVZ

která se uskutečnila v hotelu Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč.

Příspěvky prvního dne přednesli zástupci MMR, ÚOHS, MPSV, CRR a zahraniční host (Únie profesionálov verejného obstarávania). 
Příspěvky druhého dne prezentovali zástupci HAVEL & PARTNERS, ČEPS, ROWAN LEGAL, Ürge & Černohlávek a AK Chrenek, Kotrba. 

Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doc. JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. , který účastníkům konference zaslal videopozdrav s úvodním slovem. 

 

AVZ uspořádala svou výroční konferenci Veřejné zakázky v souvislostech #konference2021 #AVZ

Vzhledem k tomu, že nám situace kolem nemoci Covid-19 neumožnila uskutečnit plánovanou dvoudenní konferenci, nahradila ji jednodenní on-line konference. 

 • Livestream z profesionálního virtuálního studia vytvořeného pro potřeby konference AVZ
 • 25. května 2021 od 9.00 h. - 16.00 h.

S problematikou stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky seznámili a nahlédli na ni z různých úhlů pohledu Mgr. Mojmír Florian, ÚOHS, Mgr. Pavel Herman, MMR ČR, Mgr. Ondrej Čurilla z HAVEL & PARTNERS a JUDr. Karel Zuska a Mgr. Jana Kralovianska z HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI.

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • čtvrtek 9. září 2021 od 14,00 h.
 • 14:00 - 18:00

AVZ uskutečnila svou výroční konferenci Veřejné zakázky v souvislostech #konference2021 #AVZ

Situace kolem nemoci Covid-19 neumožila uskutečnit plánovanou dvoudenní konferenci, nahradili jsme ji proto jednodenní on-line konferencí

 • Videozáznam z Livestreamu z profesionálního virtuálního studia vytvořeného pro potřeby konference AVZ byl vložen na stránkyhttps://live.avzkonference.cz/, kde je bezplatně k dispozici všem účastníkům on-line konference. 
 • Videozáznam bude k dispozici do konání říjnové konference, tedy do 15. října 2021. 
 • V případě, že jste se konference neúčastnili a máte zájem o záznam a prezentace přednášejících, můžete si přístup k záznamu a prezentacím zakoupit prostřednictvím upraveného registračního formuláře registrace k záznamu.

Přejeme příjemné sledování záznamu.

Problematikou provedou a o své zkušenosti se podělí Mgr. Markéta Dlouhá (ÚOHS), Mgr. Markéta Adámková (MMR), Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (HAVEL & PARTNERS)

 • on-line setkání - webinář
 • úterý 27. dubna 2021
 • 13:00 - 15:30

Problematikou provedli a o své zkušenosti se podělili Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS), Mgr. Eva Faltusová (Česká komora architektů), Mgr. Bc. Libor Novák (Správa železnic, státní organizace), JUDr. Simona Galouskova (Ředitelství silnic a dálnic ČR) aj.

 • on-line setkání - webinář
 • čtvrtek 25. března 2021
 • 13:00 - 15:30
 • možnost objednat si záznam ze setkání