VZ v pojišťovnictví

Skupinu vede Zdeněk Cvejn z rektorátu Univerzity Karlovy s Olgou Ulrichovou z České televize a Alicí Miller ze spol. UNIQA pojišťovna.

Pracovní skupina pro Veřejné zakázky v pojišťovnictví je od svého vzniku jednou z nejaktivnějších. Schází se téměř každý měsíc a intenzivně pracuje na objasňování specifik souvisejících s oborem pojišťovnictví, především ve vztahu ke změnám závazků ze smluv, rámcovým dohodám, předpokládané hodnotě, výpočtu hodnoty změn apod. Členové skupiny rovněž významně řeší nárůst cen majetku v souvislosti s nárůstem cen stavebních materiálů, energií a dalších nákladů a problematiku navyšování hodnoty majetku, poddpojištění atd. v rámci již uzavřených kontraktů.  

Skupina je dále tvořena zástupci zadavatelů, dodavatelů, pojišťovacích makléřů i poradců - Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Havel & Partners, Renomia a Letiště Praha. 

 

Zástupci pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky v pojišťovnictví připravili dokument mající za cíl poskytnout zejména zadavatelům a pojistitelům informaci, za jakých podmínek a jakým způsobem je možné změnit smlouvy v oblasti pojištění uzavřené na základě provedeného zadávacího řízení. Dokument pojednává jak o vyhrazených změnách závazků dle § 100 ZZVZ, tak o změnách závazků podle § 222 ZZVZ. Doporučení je doplněno i o příklady těchto změn a jejich výpočet.