Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem AVZ. Řídí činnost AVZ, jedná jménem AVZ a rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny Stanovami nebo usneseními jinému orgánu AVZ. Výkonný výbor se schází podle potřeby, zpravidla minimálně jednou za dva měsíce.

Výkonný výbor se skládá maximálně z 11 členů volených Shromážděním. Funkční období členů Výkonného výboru je 6 let.

Shromáždění tvoří všichni členové AVZ, kteří se tak přímo účastní na řízení a kontrole AVZ v rozsahu upraveném Stanovami. Shromáždění je svoláváno Výkonným výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

 

ORGÁNY AVZ

Výkonný výbor AVZ zvolený Shromážděním v únoru 2021: 

 • Ing. Martina Bufková Rychecká (Compet Consult s.r.o.)
 • Mgr. Zdeněk Cvejn (Univerzita Karlova) 
 • Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář) - členství vč. místopředsednictví ve Výkonném výboru pozastaveno ke dni 1. 11. 2023 (z důvodu působení na MMR) 
 • Mgr. Tomáš Machurek (MT Legal s.r.o., advokátní kancelář)
 • Mgr. Michaela Pantoflíčková (Centrum pro regionální rozvoj České republiky)
 • Ing. Rostislav Řepík (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group)
 • Mgr. Jan Slezák (Tender Society, s.r.o.)
 • Ing. Romana Smetánková, Ph.D. (Ernst & Young, s.r.o.)
 • Mgr. Juraj Šefčík (ČEPS, a.s.)
 • Mgr. Pavlína Trhalová (Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.)
 • Mgr. Pavel Zedník (A. I. Consulting s.r.o.)

Výkonný výbor

 • 1
 • 2

Výkonný výbor

 • 1
 • 2