Elektronizace zadávání VZ

Pracovní skupina pro Elektronizaci zadávání veřejných zakázek má aktuálně 20 členů. Skupinu vedou Martin Rajman z České televize a Pavel Eger ze spol. Tender Systems.

Hned na začátku své činnosti se skupina pustila do tématu elektronických nástrojů, spisové služby a uchovávání dokumentace o zadávacím řízení. Byly odeslány dopisy MMR a Ministerstvu vnitra s apelem na sjednocení legislativního zázemí a ulehčení práce zadavatelům, k tématu byl sepsán i článek do časopisu Veřejné zakázky v praxi Březen 2022 - Jak na problémy s archivací spisů zadávacích řízení - AVZ - Asociace pro veřejné zakázky (asociacevz.cz). Ve své snaze zjednodušit proces uchovávání zadávacích spisů skupina dále pokračuje. Dále skupina řešila el. podepisování dokumentů v zadávacím řízení a také jednání komisí, věnovala se a dále věnuje také tématu dynamických nákupních systémů a el. nástrojů, zástupci skupiny vystoupili mj. na červnové i říjnové konferenci (r. 2022) AVZ. 

Ve skupině jsou zastoupeni veřejní zadavatelé - Univerzita Hradec Králové, NAKIT, Masarykova univerzita, FN Bulovka, TSK Praha, FN Ostrava, Povodí Vltavy, MPSV a MMR; a také administrátoři, poradci i dodavatelé - LAWYA, AK Holec, Zuska & Partneři; Compet Consult, A.I. Consulting, AK Havel & Partners, AK Gürlich Vítek & Partners, QCM, Metrostav DIZ a Otidea.

Uchovávání dokumentace o zadávacím řízení

 

V souvislosti s problémy spojenými s archivací spisů zadávacích řízení připravila pracovní skupina dopisy na MMR a MV za účelem sjednocení legislativního zázemí pro zjednodušení archivace zadávacích spisů VZ. 

V sekci pro členy naleznete znění obou příslušných dopisů. 

Zároveň byla problematika podrobně rozepsána v textu článku v březnovém časopise Veřejné zakázky v praxi Březen 2022 - Jak na problémy s archivací spisů zadávacích řízení

Níže v příloze Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro roky 2022 - 2030