VZ ve zdravotnictví

Pracovní skupina pro Veřejné zakázky ve zdravotnictví je tvořena v současné chvíli 18 členy. Skupinu vede Lenka Bačuvčíková z FN Motol společně s Ondřejem Podholou ze společnosti Johnson & Johnson.  

Členové skupiny se prezenčně sešli poprvé v lednu 2023, do té doby byla realizována on-line setkání. Prezenční setkání skupině upřesnilo nový směr fungování a témata, kterým je vhodné se věnovat. 

V březnu 2023 byl pro členy skupiny zrealizován seminář věnující se zákonu o zdravotnických prostředcích a jeho novelizacím vedený externím odborníkem Mgr. Janem Zahálkou. Prezentace ze semináře je k dispozici členům AVZ ve členské sekci věnované pracovním skupinám. 

Ve skupině jsou dále zastoupeni veřejní zadavatelé - Centrální nákup Plzeňského kraje, FN Bulovka, MPSV, CEJIZA, FN Ostrava; a také administrátoři, poradci a zástupci kontrolního orgánu - AK Havel & Partners, Compet Consult, AK Gürlich Vítek & Partners, Otidea a Centrum pro regionální rozvoj.