Partneři Asociace

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) provádí metodické řízení procesu zadávání veřejných zakázek a spoluzajišťuje přípravu souvisejících právních norem. Kromě toho se MMR podílí na tvorbě celostátní koncepce v oblasti spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership - PPP). MMR je správcem „Informačního systému o veřejných zakázkách“ a Portálu o veřejných zakázkách a koncesích.

UOHS

Úřad dohlíží na zadávání veřejných zakázek a koncesí, čímž zajišťuje větší transparentnost při vynakládání veřejných prostředků, přezkoumává úkony zadavatelů veřejných zakázek, provádí kontroly u zadavatelů, podílí se na tvorbě a úpravách legislativy týkající se veřejných zakázek a koncesí.

Monitoruje a poskytuje poradenství v otázkách veřejné podpory v ČR, aby její poskytování bylo v souladu s platnými pravidly Evropských společenství. Posláním Úřadu je rovněž zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.

Asociace pro rozvoj infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství.

Formou odborných diskuzí, návrhů a doporučení proaktivně prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe. ARI propaguje alternativní metody zadávání a financování, které umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury ČR. Sdružuje více jak 55 členů.

Unie administrátorů veřejných zakázek

Unie administrátorů veřejných zakázek je zapsaným spolkem sdružující subjekty, které se zabývají administrací veřejných zakázek nebo jiným způsobem přispívají k rozvoji administrace veřejných zakázek. Unie si klade za cíl sdružovat společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a profesionalizovat zakázkové prostředí. Uvědomujeme si, že podnikání v oblasti administrace veřejných zakázek není zásadním způsobem regulováno, a proto si klademe za cíl zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb administrátorů veřejných zakázek. Zakládajícími členy Unie jsou Public Market Advisory s.r.o., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Compet Consult s.r.o., QCM, s.r.o.

Lexikon VZ s.r.o.

Společnost Lexikon VZ s.r.o., je provozovatelem jedinečné webové aplikace LeXikon VZ  www.lexikonvz.cz, která nabízí nejen základní, ale i další důležité, zajímavé a aktuální informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v jeho aktuálním znění, a také k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Přehledným způsobem zpracovává zejména pak aktuální rozhodovací praxi týkající se zadávání veřejných zakázek. Cílem této webové aplikace je zjednodušení přístupu k informacím týkajících se zákonné úpravy a usnadnit tak uživateli nalezení odpovědi na jeho otázky či možností výkladu zákona. Unikátnost systému spočívá především v zatřídění textů přímo k jednotlivým ustanovením zákona, resp. ke konkrétnímu paragrafu, jeho odstavci či písmenu. Hlavním cílem při průběžném aktualizování dat je neustálé zkvalitňování obsahu a zajištění aktuálnosti informací obsažených v aplikaci LeXikon VZ, a tím zvýšení informační podpory zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek a široké odborné veřejnosti v České republice.

V aplikaci Najdi VZ – Veřejné zakázky pro Vás aktivně vyhledáváme veřejné zakázky vyhlášené v celé České republice. Zakázky jsou logicky uspořádávány do jednotlivých kategorií dle předmětu plnění veřejné zakázky. Aplikace Vám umožňuje i několik způsobů filtrování zakázek. Základními funkcemi jsou Rozšířené vyhledávání a Monitoring veřejných zakázek včetně přizpůsobení výsledků vyhledávaných zakázek přímo na míru Vašim požadavkům v sekci Moje veřejné zakázky. Snažíme se, aby nám žádná zakázka neunikla. Naším cílem je nabízet Vám veřejné zakázky aktuální, nikoliv „po sezoně“. Díky tomu, že aktivně monitorujeme servery s veřejnými zakázkami, máte jedinečnou možnost věnovat se tomu, čemu rozumíte a nemusíte trávit čas vyhledáváním obchodních příležitostí, které jsou mnohdy účelově skryté či neobsahují adekvátní informace pro řádné zpracování nabídky.

Tato aplikace v sobě rovněž obsahuje i neveřejné zakázky, tedy zakázky, které nejsou zadávány zadavateli naplňujícími definici zadavatele dle ustanovení § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zakázky financované z fondů Evropské unie, přičemž jejich hodnota mnohdy přesahuje limity stanovené pro veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách.

dasonele-banner

 

Veřejné zakázky v praxi

Nejčtenější časopis pro zadavatele a dodavatele s komplexním online servisem Časopis Veřejné zakázky v praxi je již 8. rokem neocenitelným pomocníkem pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek. Stále se něco děje a je třeba být v obraze – aktuálně například očekáváme, že po více třech letech fungování ZZVZ dojde k jeho novelizaci. Praktický průvodce objasňuje legislativu, uvádí konkrétní příklady a nabízí návody pro řešení problémů. Předplatné zahrnuje přístup k webové stránce s elektronickou podobou časopisu, poradnou a bonusy.

Veřejný Portál

Nakladatelství FORUM má na českém trhu pevné postavení. Jako dceřiná společnost významného mezinárodního holdingu Forum Media Group vznikla česká pobočka v roce 2004. Vydává odborné multimediální publikace pro manažery včetně softwarových aplikací, odborné časopisy, připravujeme semináře s širokým spektrem témat, dlouhodobé vzdělávací kurzy i celostátní konference. Organizuje také vzdělávání ve firmách na míru. Díky praktické formě svých multimediálních produktů v podobě volně vázaných publikací s výměnnými listy je možné průběžně a dlouhodobě garantovat nejnovější informace a poznatky díky pravidelným aktualizacím.

Unie administrátorů veřejných zakázek

CCC je EXPERTNÍ CENTRUM PRO SPOLUPRÁCI VE STAVEBNICTVÍ

  • Stavíme na expertní spolupráci v oboru
  • Tvoříme lidské a znalostní kapacity
  • Inovujeme prostředí

Moderní obec

Moderní obec je odborný měsíčník pro volené představitele územní samosprávy i zaměstnance veřejné správy. Přináší základní informace a zkušenosti z fungování obcí, měst i krajů, jejich financování a dalšího rozvoje včetně využívání podpory z národních a evropských zdrojů. V časopise nechybí ani témata z oblasti životního prostředí, odpadového hospodářství a rozvoje základní infrastruktury, výstavby a údržby bytového fondu, využívání informačních technologií či řízení lidských zdrojů. Silnou tradici mají rovněž rubriky Legislativa a Právní poradna.

Veřejný Portál

Tento portál je určen zadavatelům veřejných zakázek a uchazečům o ně. Najdete zde přehled všech zadaných veřejných zakázek, včetně odkazů na tyto zakázky na stránkách zadavatelů. VEŘEJNÝPORTÁL.CZ umožňuje zakázky libovolně prohlížet. Rovněž nabízí možnost odběru e-mailového avíza na zakázky.

APUeN

APUeN - Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce, asociace pro standardizaci a rozvoj elektronických výběrových řízení