VZ ve stavebnictví

Pracovní skupina pro Veřejné zakázky ve stavebnictví se v současné době rozrostla na počet 26 členů. Skupinu vede Radovan Kareš z Masarykovy univerzity a Marie Vebrová ze spol. SWIETELSKY stavební. Věříme, že důvodem rozrůstání skupiny je i její dosavadní aktivita:

Skupina je dále tvořena zástupci zadavatelů, zhotovitelů, poradců i kontrolních orgánů - GEOSAN GROUP, MT Legal, Vysoké učení technické v Brně, Centrální nákup Plzeňského kraje, LAWYA; AK Holec, Zuska & Partneři, KÚ Jihomoravského kraje, Povodí Vltavy, Compet Consult, Centrum pro regionální rozvoj, CEJIZA, Havel & Partners, A.I. Consulting, AK Gürlich Vítek & Partners, Správa železnic, Metrostav DIZ, Letiště Praha, Otidea Legal a MMR. 

BIM Změny závazků ze smluv