Náže naleznete tabulku s přehledem výhod členství v AVZ pro rok 2024 a ceny a podmínky účasti na jednotlivých akcích. 

 

 

ZVÝHODNĚNÉ (či BEZPLATNÉ) VSTUPY NA AKCE AVZ

Zvýhodněné či bezplatné vstupy na tematická setkání (cca 5x ročně), zvýhodněné vstupy na konference (2x ročně), zvýhodněné (popř. bezplatné) vstupy na další semináře a akce pořádané jinými partnerskými organizacemi či ve spolupráci s AVZ. Možnost kvalitního vzdělávání s garancí odbornosti v oblasti veřejných zakázek se zaměřením na praktickou aplikaci, interakci mezi jednotlivými účastníky a subjekty a řešení aktuálních problémů se specialisty v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

 

PŘÍSTUP K AKTUÁLNÍM INFORMACÍM Z OBORU VZ

Nabízíme přístup k informacím z oboru veřejných zakázek na jednom místě – monitoring tisku, rozhodnutí ÚOHS, informace týkající se legislativy, informace z odborných platforem a bezplatný přístup ke vzdělávacím a prezentačním materiálům. 

Zvýhodněné možnosti využívání aplikací usnadňujících a zefektivňujících zadávání veřejných zakázek: 

  • Možnost využívání (licence zdarma) webové aplikace LeXikon VZ a neomezeného přístupu do modulu „Zadávací podmínky“, zahrnujícího tisíce použitých zadávacích dokumentací využitelných pro inspiraci při přípravě a tvorbě nových zadávacích podmínek. Pravidelné (1x týdně) informace z LeXikonu VZ – Newsletter – obsahující přehled aktuálních rozhodnutí ÚOHS včetně upozornění na další aktuality z oblasti veřejného zadávání. 

 

  • Dodavatelům veřejných zakázek zajištěna možnost využití aplikace „Najdi VZ“, která umožňuje monitoring vyhlašovaných veřejných zakázek.

 

MOŽNOST PODÍLET SE NA ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN 

Možnost přihlášení svých zástupců do pracovních skupin AVZ, a to pro oblasti:

  • Elektronizace veřejných zakázek 
  • VZ ve stavebnictví 
  • VZ v pojišťovnictví 
  • VZ ve zdravotnictví 
  • VZ v ICT
  • VZ dotované a 
  • VZ v dopravě 

a podílení se na diskusích a řešení aktuálních či problematických témat daného segmentu trhu veřejného zadávání.

 

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ S ODBORNÍKY

Pravidelná setkání se specialisty z oboru veřejných zakázek, kteří sdílejí své zkušenosti, propojování a výměna zkušeností mezi zadavateli, dodavateli, jakož i dalšími subjekty zadávacího procesu. Výhoda možnosti konzultací s předními odborníky a příležitost podílet se na legislativním procesu v oblasti veřejného zadávání, např. prostřednictvím možnosti připomínkování dokumentů (zákona, vyhlášek, metodik) a spolutvorby dalších dokumentů např. metodik souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. 

 

PŘÍLEŽITOST PROPAGACE

Příležitost propagace vlastní společnosti na webových stránkách AVZ a na konferencích pořádaných AVZ. Možnost participace na partnerství s renomovanými organizacemi či autoritami působícími v oblasti veřejných zakázek (ÚOHS, MMR aj.). Záštita nezávislé, kvalifikované a transparentní instituce. 

 

NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Možnost bezplatného uveřejnění pracovních příležitostí (nabídek/poptávek) v sekci „Pracovní příležitosti“ na webu AVZ.