Členové Asociace

A.I. Consulting s.r.o.
Zajišťujeme kompletní servis v oblasti organizace veřejných zakázek a výběrových řízení dle požadavků a přání zákazníka.
 • Tel: +420 245 009 791
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.aiconsulting.cz

Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní poradenství přizpůsobené potřebám klienta a oboru jeho činnosti. 
 • Tel: +420 222 753 480
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.accace.cz

Adéla Havlová, LL.M. Mgr. je specialistkou na oblast veřejného sektoru a advokátkou. V České republice propojuje know-how z dalších členských států EU, zejména Německa, Rakouska a Slovenska, ve kterých i profesně působila.

 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS
Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS je českou advokátní kanceláří, jejíž partneři působí na trhu již od roku 2002.
 • Tel: +420 222 101 591
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.akegv.cz

ARL INNOVATION s.r.o.
Společnost ARL INNOVATION s.r.o. vznikla v roce 2013 za účelem poskytování odborného poradenství v oblasti dotační politiky a v oblasti veřejného zadávací.
 • Tel: +420 603 487 630
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.arlinnovation.cz

Brněnské komunikace a.s.
Společnost Brněnské komunikace a.s. zajišťuje zejména inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, zpracovává prognózy, plány a modely dopravy.
 • Tel: +420 532 144 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.bkom.cz

CEJIZA, s.r.o.
Společnost CEJIZA, s.r.o. byla založena za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem.
 • Tel: 541 654 222
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.cejiza.cz

Centrální nákup, příspěvková organizace
Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem za účelem centralizovaného zadávání a administrace veřejných zakázek.
 • Tel: 377 224 260
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.cnpk.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR
CRR ČR je státní příspěvková organizace, která se podílí na realizaci regionální politiky vlády zejména v rámci administrace evropských fondů jako zprostředkující a kontrolní subjekt.
 • Tel: 225 855 321
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.crr.cz

ČEPS, a. s.
Společnost ČEPS je výhradním provozovatelem přenosové soustavy ČR, která tvoří páteřní síť elektrizační soustavy. 
 • Tel: +420 211 044 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.ceps.cz

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, která zajišťuje propagaci České republiky a podílí se na vytváření její image jako destinace cestovního ruchu jak v zahraničí, tak v České republice.  

 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: https://www.czechtourism.cz/ 

 

Česká exportní banka, a.s.
Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky.
 • Tel: +420 222 841 100
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.ceb.cz

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního a neživotního pojištění.
 • Tel: 957 444 555
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.cpp.cz

Česká pošta, s.p.
Česká pošta již dlouhou dobu není jen tradičním poštovním operátorem s celonárodní působností. Naším cílem je umožnit efektivní, moderní a spolehlivou komunikaci mezi státem, firmami a jednotlivci.
 • Tel: 221 131 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.ceskaposta.cz

Česká televize
Česká televize je poskytovatelem veřejné služby v oblasti televizního vysílání v České republice. V současnosti vysílá šest celoplošných programů.
 • Tel: 261 137 517
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.ceskatelevize.cz

Český Rozhlas
Český rozhlas je veřejnoprávní instituce poskytující nejširší servis v oblasti rozhlasového vysílání v České republice v síti čtyř celoplošných a čtyř speciálních okruhů.
 • Tel: 221 551 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.rozhlas.cz

Chrenek - Kotrba spol. s r.o.
Jako advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba působíme teprve od ledna roku 2023. Historie naší kanceláře však sahá až do roku 1993.
 
 • Tel: 221 875 402-9
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.chrenektomankotrba.cz/

Compet Consult s.r.o.
Společnost Compet Consult s.r.o. poskytuje komplexní servis v oblasti zadávání všech druhů veřejných zakázek, jako stálý partner zajišťuje zadavatelský proces pro řadu veřejných zadavatelů.
 • Tel: 777 136 088
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.competconsult.cz

Smyslem našich aktivit je pomoci investorským organizacím v oblasti řízení stavebních projektů.
 • Tel: +420 734 233 888
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:  www.contractmanagement.cz 

CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF, která působí ve 40 zemích světa.
 • Tel: +420 277 778 530
 • Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.crif.cz

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.
 • Tel: +420 487 894 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.diamo.cz

Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář
Digitální a informační agentura je státní organizace, která má na starosti digitalizaci veřejné správy. 
 • Tel: +420 225 514 788
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.dia.gov.cz 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice, který každoročně přepraví více než miliardu cestujících.

Dopravní podnik města Brna, a. s.
Akciová společnost Dopravní podnik města Brna vznikla ze státního podniku a byla založena 1. 1. 1998. Náš podnik má dlouholetou tradici v provozování městské dopravy, nyní obsluhuje plochu 250 km2, a to nejen na území města Brna.
 • Tel: 543 171 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.dpmb.cz

DPPartners, advokátní kancelář
DPPartners, advokátní kancelář je českou advokátní kanceláří s patnáctiletou historií, která od samého počátku šla cestou oborové specializace s důrazem na poskytování vysoce profesionálních a specializovaných služeb.
 • Tel: 226 521 300
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.dppartners.cz/

Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání.
 • Tel: +420 221 850 100
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.dzs.cz

Společnost ECONET OPENFUNDING s.r.o. poskytuje nezávislé, profesionální a zodpovědné poradenství v oblasti veřejného financování. Důležitou součástí našich služeb je také profesionální realizace veřejných zakázek dle ZZVZ, metodických pokynů poskytovatele dotace nebo směrnic zřizovatele klienta.
 • Tel:  +420 223 000 908
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:  https://www.econetof.cz/ a
 • https://zakazkyprofesionalne.cz/ 

enovation s.r.o.
Společnost enovation s.r.o. zajišťuje službu ProfiTender poskytující profesionální služby v oblasti komplexního zajištění agendy veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 • Tel: 222 523 549
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.enovation.cz

Ernst & Young
Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové firmy poskytující odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) je úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.
 • Tel:  +420 222 841 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:  www.egap.cz

Fakultní nemocnice Bulovka
Nemocnice je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením, které poskytuje dospělým i dětem ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření.
 • Tel: +420 266 084 613
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.bulovka.cz

Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava je špičkovou nemocnicí a zaujímá přední místo mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě. Zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 milionu obyvatel.
 • Tel: +420 597 371 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.fno.cz

Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol je největší zdravotnické zařízení v ČR, poskytující základní, specializovanou a super specializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech, formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory.
 • Tel: 224 431 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.fnmotol.cz

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o.
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. se specializuje na právo veřejného investování a poskytuje služby jak zadavatelům, tak dodavatelům.
 • Tel: +420 541 211 528
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.akfiala.cz

Generali Česká pojišťovna a.s.
Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční institucí se silnou znalostí českého trhu a mezinárodním zázemím. Její kořeny sahají hluboko do 19. století.
 • Tel: +420 241 114 114
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.generaliceska.cz

GEOSAN GROUP a.s.
GEOSAN GROUP a. s. se řadí mezi významné subjekty na českém stavebním trhu. Její závody a dceřiné společnosti se zabývají řízením a realizací staveb a developerskou činností.
 • Tel: 246 006 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.geosan-group.cz

Společnost GRANTEX zajišťuje komplexní služby v oblasti administrace a organizace zadávání veřejných zakázek a organizace výběrových řízení na dodavatele.
 • Tel:  +420 220 910 833 
 • Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • Web:  www.grantex.cz 

Havel & Partners
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS se sídlem v Praze a pobočkami v Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je s týmem 220 právníků a daňových poradců, cca 150 advokátů a celkem 500 spolupracovníků, včetně zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě.
 • Tel: 255 000 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.havelpartners.cz

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát v samostatné působnosti hlavního města Prahy plní úkoly uložené Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy a vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy.
 • Tel: +420 236 002 388
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.praha.eu

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. je česká advokátní kancelář s kancelářemi v Praze a Brně. Specializuje se především na komplexní poradenství korporátním klientům, veřejné zakázky, obchodní transakce, spornou agendu a na právo IT/ICT.
 • Tel: +420 222 510 010
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.hvhlegal.cz

J&T advokátní kancelář s.r.o.
Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti generální praxe se specializací na poradenství v oblasti veřejných zakázek.
 • Tel: 774 720 720
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.jtak.cz

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Tel: +420 389 032 036
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:www.jcu.cz/cz

Podstata existence Krajského úřadu Jihomoravského kraje je dána zákony, zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Tel:  +420 541 651 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:  www.jmk.cz

Johnson & Johnson
Společnost Johnson & Johnson se již více než 125 let věnuje péči o zdraví lidí. Jejím cílem je vyvíjet a dodávat zdravotnické prostředky a výrobky nejvyšší kvality a přispívat tak k vyléčení nebo výraznému zlepšení zdravotního stavu a kvality života pacienta.
 • Tel: 227 012 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.jnj.cz

JUDr. Vladimír Tögel, advokát - Advokátní kancelář
Advokátní kancelář specializující se 23 roků výhradně na problematiku zadávání veřejných zakázek, byla založena JUDr. Vladimírem Töglem v srpnu 1999. 
 • Tel: +420 257 214 317, Mobil: +420 603 540 010
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • Web: www.verzak.cz 

Karlovarský kraj
Karlovarský kraj je vyšší územní samosprávný celek, jehož existence a působnost je definována zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Tel: 354 222 300
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.kr-karlovarsky.cz

Naše advokátní kancelář se specializuje především na komplexní právní poradenství v oblasti práva veřejného investování.

  • Tel: +420 774 173 839
  • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Web: www.karolas.cz

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. je renomovanou českou advokátní kanceláří s týmem téměř sedmdesáti právních a daňových specialistů působících v Praze, Ostravě a Karlových Varech.
 • Tel: +420 222 103 316
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.ksb.cz

Kooperativa pojišťovna a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, je druhou největší pojišťovnou v ČR. Svou nabídkou produktů uspokojí všechny zájemce o životní i majetkové pojištění.
 • Tel: 957 105 105
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.koop.cz

Kraj Vysočina
Kraj Vysočina je vyšší územně samosprávný celek, který se rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, na pomezí obou historických zemí ČR Čech a Moravy.
 • Tel: 564 602 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.kr-vysocina.cz

Public Market Advisory s.r.o.
LAWYA, s.r.o. poskytuje vysoce specializované poradenství k veřejným zakázkám a výběrovým řízením různého druhu. Taktéž se věnuje administraci zadávacích řízení na klíč.
 • Tel: 543 216 310
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.lawya.cz

Lesy České republiky
Státní podnik Lesy České republiky obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR.
 • Tel: 956 999 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.lesycr.cz

Letiště Praha, a. s. je společností, která je provozovatelem mezinárodního civilního Letiště Václava Havla Praha.
 • Tel: +420 220 111 888
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.prg.aero

Liberecký kraj
Liberecký kraj je vyšší územní samosprávný celek, jehož existence a působnost je definována zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Tel: 485 226 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.kraj-lbc.cz

Společnost Marsh je předním světovým pojišťovacím makléřem a konzultantem v oblasti rizik. Poskytujeme služby zprostředkování, poradenství a zastupování při řešení nároků v různých odvětvích a využíváme data, technologie a analýzy, abychom svým klientům pomohli snížit celkové náklady na rizika.
 • Tel: +420 221 418 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:  www.marsh.com/cz/

Masarykova Univerzita
Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919.
 • Tel: 549 491 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně vzdělává budoucí generace odborníků v zemědělství, lesnictví, ekonomii, zahradnictví, regionálním rozvoji, pedagogice a dalších.
 • Tel:  +420 545 131 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: https://mendelu.cz/

Městská část Praha 11
Praha 11 svojí rozlohou necelých deseti kilometrů čtverečních a téměř osmdesáti tisíci obyvateli představuje jednu z nejlidnatějších městských částí hlavního města.
 • Tel: 267 902 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.praha11.cz

Metrostav DIZ je moderní, rychle rostoucí stavební společnost s vysokými etickými standardy, která již více než 25 let úspěšně působí na českém stavebním trhu. 
 • Tel: +420 266 019 211
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.metrostavdiz.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.
 • Tel: +420 950 191 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.mpsv.cz

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj je vyšší územní samosprávný celek, jehož existence a působnost je definována zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Tel: 595 622 222
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.msk.cz

MT Legal s.r.o.
Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. představuje komplexní řešení v oblasti veřejného investování a akvizičních projektech. V současné době působí na ose Praha-Brno-Ostrava a svými službami pokrývá území celé ČR.
 • Tel: 222 866 555
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.mt-legal.com

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Nakit je strategický partner státu zajišťující komunikační a informační služby pro záchranné a bazpečnostní složky a veřejnou správu.
 • Tel: +420 234 066 500
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.nakit.cz

Národní rozvojová banka
Národní rozvojová banka, je rozvojovou bankou České republiky.
 • Tel: +420 255 721 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.nrb.cz

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. 
 
 • Tel: +420 541 110 777
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: https://nukib.gov.cz

Nemocnice Na Homolce
Nemocnice Na Homolce je nadstavbové klinické zdravotnické zařízení, které se od velkých fakultních nemocnic odlišuje tím, že neposkytuje kompletní spektrum zdravotnických služeb, ale zaměřuje se na kvalifikovanou léčbu v určitých oborech.
 • Tel: +420 257 271 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.homolka.cz

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči ve všech základních, specializovaných i vysoce specializovaných oborech, provozuje následnou lůžkovou péči, domácí péči, základní i specializovanou diagnostickou péči. 
 • Tel:  (+420) 466 011 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:  www.nempk.cz

Makléřská společnost OK GROUP a.s. se 100% českým kapitálem již více než 20 let poskytuje prostřednictvím specializovaných týmů kompletní servis v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, zemědělského pojištění, občanského pojištění, pojištění obecního majetku a risk managementu.
 • Tel:  +420 734 643 944
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:   www.okgroup.czwww.okholding.cz

Olomoucký kraj
Olomoucký kraj je z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek veřejným zadavatelem.
 • Tel: +420 585 508 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.olkraj.cz

Skupina OTIDEA působí na poli veřejného zadávání od roku 2004. Od roku 2021 je součástí skupiny i advokátní kancelář OTIDEA LEGAL, která poskytuje široké spektrum právních a poradenských služeb pro zadavatele i dodavatele.
 • Tel: +420 732 181 247
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:  www.otidea-legal.cz

Pardubický kraj (samospráva) a Krajský úřad Pardubického kraje (státní správa) mají na starost rozvoj jižní části východních Čech v mnoha oblastech, mezi ty nejdůležitější patří zdravotnictví, školství a doprava (silnice II. a III. třídy). Region má rozlohu 4 519 km2, nachází se v něm 451 obcí a v nich žije přes 530 000 obyvatel.   

 • Tel: +420 466 026 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.pardubickykraj.cz 

 

Plus Tender, s.r.o.
Společnost Plus Tender, s.r.o. jsme založili s vizí poskytovat právní a poradenské služby v oblasti veřejných zakázek na vysoké odborné úrovni.
 • Tel: +420 737 394 244
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.plusprojekt.cz

PMCS s.r.o.
Společnost PMCS s.r.o. poskytuje komplexní servis v oblasti zadávání zakázek pro pestrou škálu institucionálních i soukromých zadavatelů a investorů.
 • Tel: +420 511 115 909
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:www.pmcs.cz

Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář
PORTOS, advokátní kancelář s.r.o. poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům, tak dodavatelům, včetně zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy.
 • Tel: +420 224 827 884
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.portos.cz

Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik s déle než 50-ti letou tradicí navazuje na činnost institucí zabývajících se na území českých zemí veřejně prospěšnou službou v oblasti vodního hospodářství.
 • Tel: +420 495 088 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.pla.cz

Povodí Moravy, s.p.
Státní podnik Povodí Moravy existuje již od roku 1966. Hlavním předmětem jeho činnosti je výkon správy významných i některých drobných vodních toků a provoz vodních děl v oblasti povodí řeky Moravy.
 • Tel: 541 637 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.pmo.cz

Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit.
 • Tel: +420 474 636 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.poh.cz

Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství.
 • Tel: +420 221 401 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.pvl.cz

Prague City Tourism je oficiální organizace destinačního managementu hlavního města Prahy.

 • Tel: +420 221 714 714
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: prague.eupraguecitytourism.cz

 

QCM, s.r.o.
QCM s.r.o. je od roku 2001 poskytovatel služeb pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek. Vyvíjí a provozuje elektronické nástroje E-ZAK a PVU (vhodne-uverejneni.cz) pro administraci zadávacích řízení.
 • Tel: +420 538 702 702
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.qcm.cz

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. je česká advokátní kancelář s více než desetiletou historií, která poskytuje všestranné právní služby zejména ve sféře podnikání, obchodu a investic.
 • Tel: 222 537 500-1
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.randalegal.com

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR.
 • Tel: 241 084 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.rsd.cz

RENOMIA, a. s.
RENOMIA je největší pojišťovací makléř v České republice a jeden z nejvýznamnějších v regionu střední a východní Evropy. Našim klientům již od roku 1993 pomáháme s identifikací rizik a nastavením kvalitních pojistných programů, které chrání jejich podnikání i soukromý život.
 • Tel: +420 222 390 888
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.renomia.cz

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Jsme přední česká a slovenská advokátní kancelář, jejíž počátky sahají až do roku 1990. Mezi naše klienty patří největší národní a mezinárodní korporace včetně veřejných institucí, kterým poskytujeme komplexní právní podporu v klíčových projektech.
 • Tel: +420 224 216 212
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.rowanlegal.com

Společnost SATUM CZECH s.r.o. patří mezi největší pojišťovací makléřské společnosti v České republice se specializací na korporátní pojištění.
 • Tel:  +420 595 132 311
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.satum.cz/

Sekce nakládání s majetkem MO
Sekce nakládaní s majetkem MO je úřadem Ministerstva obrany ČR s celorezortní působností, který zadává veřejné zakázky v oblasti investiční výstavby, rekonstrukcí a modernizací nemovité infrastruktury včetně souvisejícího majetku.
 • Tel: 973 215 105
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.army.cz

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je nejvýznamnějším subjektem skupiny Škoda, s více než 160-letou historií v oboru strojírenství. 
 • Tel: +420 378 186 666
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: https://skodagroup.com/

Správa železnic hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu.
 • Tel:  +420 222 335 711
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:  https://www.spravazeleznic.cz

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik jako specializovaná tiskárna vyrábí z 95% sortimentu ceninovou výrobu s efektivním zabezpečením produktů proti padělání.
 • Tel: +420 236 031 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.stc.cz

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů v rámci společné zemědělské politiky (SZP). 
 • Tel:  +420 222 871 871
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.szif.cz 

Statutární město České Budějovice
České Budějovice jsou městem s 95 tisíci obyvateli největším městem Jihočeského kraje a jeho hospodářským, správním a kulturním centrem.
 • Tel: +420 386 801 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.c-budejovice.cz

Statutární město Jihlava
Jihlava je statutárním a krajským městem kraje Vysočina s přibližně 50 000 obyvateli, ležící na Českomoravské vrchovině.
 • Tel: +420 565 591 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: jihlava.cz

Statutární město Olomouc
Statutární město Olomouc

Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava je metropolí Moravskoslezského kraje, svou rozlohou je třetím největším městem republiky a je třetím v pořadí podle počtu obyvatel.
 • Tel: 599 444 444
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.ostrava.cz

Středočeský kraj
Středočeský kraj je vyšší územně samosprávný celek ve středních Čechách. Velikostí, počtem obcí i obyvatel je největším krajem České republiky.
 • Tel: +420 257 280 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.kr-stredocesky.cz

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Firma SWIETELSKY patří k velkým stavebním společnostem v České republice. Je součástí jednoho  z největších rakouských stavebních koncernů, který je budován  na  tradici, zkušenostech a  finanční stabilitě.
 • Tel: 387 002 711
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.swietelsky.cz

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy spravuje, udržuje a opravuje nemovitý majetek na území Prahy.
 • Tel: +420 257 015 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.tsk-praha.cz/

Společnost Tender Society s.r.o. vznikla začátkem roku 2021 jako úzce specializovaná společnost zaměřená na dva unikátní projekty v oblasti veřejných zakázek.
 • Tel:  + 777 333 757
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web:  www.czechtender.com a  www.rndvz.cz

Tender systems s.r.o.
Hlavní činností společnosti Tender systems s.r.o. je výroba a provozování informačních systémů pro elektronické zadávání veřejných zakázek.
 • Tel: +420 212 241 545
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.tendersystems.cz

TENDERA partners, s.r.o.
Společnost TENDERA partners, s.r.o. zajišťuje komplexní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek pro soukromý i veřejný sektor.
 • Tel: +420 602 560 879
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.tendera.cz

 UNIQA pojišťovna, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s. je univerzální pojišťovna, která vychází vstříc rozmanitým potřebám občanů i firem ohledně životního a neživotního pojištění, a pod značkou UNIQA poskytuje produkty a služby té nejvyšší úrovně.
 • Tel: +420 488 125 125
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.uniqa.cz

Univerzita Hradec Králové
V moderním kampusu Univerzity Hradec Králové, pár kroků od historického centra města, se potkává tisíce mladých lidí, studentů tuzemských i zahraničních.
 • Tel: +420 493 331 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.uhk.cz

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni) a řadu dalších pracovišť.
 • Tel: 224 491 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci patří k významným středoevropským centrům vzdělanosti a výzkumu a v celé řadě oborů dosahuje svými výsledky evropské a světové úrovně.
 • Tel: (+420) 585 631 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: https://www.upol.cz/

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
VLS ČR, s.p. je státní podnik s více než 80. letou tradicí, který je účelovou organizací hospodařící ve výcvikových prostorech armády.
 • Tel: +420 954 009 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.vls.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
VZP je s více než 6,2 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice, existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR.
 • Tel: 221 751 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.vzp.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě.
 • Tel: +420 597 321 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.vsb.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přirozeným centrem prvotřídního vzdělávání a výzkumu v oblastech chemie a potravinářství.
 • Tel: +420 220 444 316
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.vscht.cz

Vysoké učení technické v Brně
Mezinárodně uznávaná vzdělávací instituce s více než 100 letou tradicí.
 • Tel: +420 541 141 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.vutbr.cz

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky působí na českém trhu od roku 1992 a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi.
 • Tel: +420 272 095 111
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.zpmvcr.cz/