Na Portále o veřejných zakázkách bylo dnešního dne uveřejněno společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství ke způsobu stanovení předpokládané hodnoty pravidelně pořizovaných potravin.

Na přípravě stanoviska se podíleli členové Výkonného výboru AVZ a zaslanými podněty v rámci přípravy přispěli i členové AVZ, jimž tímto zároveň děkujeme za cenné praktické postřehy.

(25. 4. 2023; zdroj Potraviny stejného druhu podle společného stanoviska MMR a MZE - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)