(12.5. 2023; zdroj Právnického Oscara si letos z Brna odváží osm osobností české justice - Advokacie - Advokátní deník (advokatnidenik.cz)To, co je Oscar pro profesionály ve filmovém světě, to je cena svatého Yva pro právníky. Alespoň tak to vnímá Mgr. Tomáš Machurek, jeden z osmi výjimečných zástupců českého práva, kteří v pátek 12. května 2023 převzali v brněnském hotelu International v průběhu slavnostního galavečera celojustiční soutěže Právník roku, pořádané Českou advokátní komorou a mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ, skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právnických profesí.

Večera, na němž vedle výjimečných osobností české justice nechyběly ani špičky tuzemského práva, se zúčastnili také vzácní zahraniční hosté, zástupci advokátních komor z Německa, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Slovenska a z Francie.

Pro sedmnáctý soutěžní ročník bylo stanoveno celkem osm soutěžních kategorií, z toho bylo pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, pracovní právo a občanská a lidská práva a právo ústavní, a tři speciální – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy za celoživotní přínos českému právu. Plastiku sv. Yva si tak letos v kongresovém sále hotelu International převzalo celkem osm osobností české justice.

V pěti odborných kategoriích předali zástupci jednotlivých právnických komor a spolků, členové odborné poroty, skleněného sv. Yva JUDr. Antonínu Tripesovi, emeritnímu soudci, JUDr. Janu Jakovcovi, státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství Litoměřice, advokátovi Mgr. Tomáši Machurkovi, partnerovi AK MT Legal, JUDr. Jitce Hlaváčkové, právničce a poradkyni generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, a JUDr. PhDr. Stanislavu Balíkovi, Ph.D., advokátovi a děkanovi FP ZČU v Plzni.

Celý článek naleznete na https://advokatnidenik.cz/2023/05/12/pravnickeho-oscara-si-letos-z-brna-odvazi-osm-osobnosti-ceske-justice/.