Vláda schválila věcný záměr zákona o BIM, který má za cíl prosazovat digitalizaci v českém stavebnictví. Návrh paragrafového znění zákona bude zpracován do konce roku a vymezí pojmy a povinnosti spojené s používáním metody BIM. Povinnost používat BIM budou mít subjekty, které hospodaří s majetkem České republiky a vyšší územní samosprávné celky.

(4.7.2023; zdroj: https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-vecny-zamer-zakona-o-bim-schvalen.html).