Zástupci pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky v pojišťovnictví připravili dokument mající za cíl poskytnout zejména zadavatelům a pojistitelům informaci, za jakých podmínek a jakým způsobem je možné změnit smlouvy v oblasti pojištění uzavřené na základě provedeného zadávacího řízení. Dokument pojednává jak o vyhrazených změnách závazků dle § 100 ZZVZ, tak o změnách závazků podle § 222 ZZVZ. Doporučení je doplněno i o příklady těchto změn a jejich výpočet. 


Sféra změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku představuje v oblasti veřejného zadávání téma široce diskutované a poměrně složité, zejména pokud se jedná o posouzení, zda se jedná o změnu podstatnou či nepodstatnou.