Představujeme Vám aktualizovanou verzi metodiky DNSH z dubna 2024 připravenou pro předkladatele projektů financovaných z prostředků EU. 

Pro získání finančních prostředků EU je nezbytné dodržovat zásadu "významně nepoškozovat" (DNSH). Dodržováním této zásady předkladatelé projektů zaručují, že jimi navrhované projekty nezpůsobí významnou újmu žádnému ze šesti cílů Evropské unie v oblasti životního prostředí. Tento dokument vysvětluje zásadu DNSH a její význam pro žádosti o podporu. Pokud by navíc výzva k předkládání žádostí o podporu vyžadovala posouzení DNSH na úrovni projektu, jsou v dokumentu uvedeny přílohy I až III, které mají předkladatelům projektů pomoci, aby toto posouzení provedli efektivně.

V přílohách naleznete i prezentace ze semináře pořádaného v souvislosti s představením metodiky.