Článek zaměřený na problémy spojené s ukládáním spisů zadávacích řízení, nekompatibilitou umožněných formátů, nesouladem právních norem - zjištění vycházející z činnosti Pracovní skupiny AVZ Elektronizace zadávání veřejných zakázek 

Přílohy:
Download this file (VZ2_2022.pdf)Vydání č. 2 časopisu v r. 2022[ ]568 kB