Dne 19. 6. 2014 AVZ uspořádalo IV. ročník pražské konference, který se uskutečnil na palubě lodi GolfYacht Prague hotelu na Rohanském ostrově.

Záštitu nad konferencí převzali ministryně pro místní rozvoj ČR Mgr. et Mgr. Věra Jourová předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj.

AVZ uskutečnilo tematické setkání
Hlavní změny, které přináší nové zadávací směrnice EU
čtvrtek 3. dubna 2014 od 14,00 h.
hotel Jurys Inn (Sokolovská 11, Praha 8)

Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) je členem expertní skupiny MMR k ZVZ. Tato expertní skupina je poradním orgánem MMR, jehož cílem je především poskytnout první zpětnou vazbu k navrhovaným opatřením v oblasti veřejných zakázek a vytvořit platformu pro předávání podnětů a návrhů na úpravu legislativy VZ mezi MMR a odbornou veřejností.