Aktuality

(10.09.2020; Advokatnidenik.cz) Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl svým rozsudkem ze dne 10. září 2020 kasační stížnost obce Rovná na Sokolovsku, a potvrdil tak předchozí rozhodnutí Krajského soudu v Brně i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokuta ve výši 250 000 korun, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2016 obci Rovná uložil, tedy definitivně platí. Důvodem pro uložení sankce bylo bezdůvodné vyloučení jedné z firem v tendru na zateplení a výměnu oken místní Základní a mateřské školy Rovná. Pokutu potvrdil také předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj a Krajský soud v Brně. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k případu uvedl, že rozhodnutí o vyloučení sdružení Designstav & Dozorstav z tendru bylo abstraktní. „Není z něj vůbec zřejmé, z jakého důvodu je nabídka uchazeče nepřijatelná a jaké zadávací podmínky z hlediska splnění kvalifikačních kritérií uchazeč podle zadavatele nesplnil,“ uvedl v rozhodnutí Petr Rafaj. Úřad pokládá uvedené rozhodnutí obce za nepřezkoumatelné, protože chybí řádné odůvodnění. Radnice podle ÚOHS porušila zásadu transparentnosti. „Tento postup vzbuzuje pochyby o pravých důvodech jednání zadavatele. Nelze akceptovat ani dodatečnou argumentaci zadavatele, že sdružení vzniklé sloučením dvou společností za účelem podání společné nabídky na veřejnou zakázku bylo vytvořeno v rozporu se zákonem a jeho založení je neplatné,“ dodal předseda ÚOHS Rafaj. Proti rozsudku NSS nejsou přípustné žádné opravné prostředky, rozhodnutí je tak definitivní. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je dostupné na úřední desce NSS.