Aktuality

(25. 11. 2022; zdroj SD EU rozhodl o výkladu některých ustanovení směrnice proti praní peněz - Judikatura - Advokátní deník (advokatnidenik.cz)) Soudní dvůr EU zveřejnil dne 22. listopadu svůj rozsudek ve spojených věcech C-37/20 | Luxembourg Business Registers a C-601/20 | Sovim, podle něhož platí, že ustanovení, podle něhož musí být informace o skutečných majitelích společností zapsaných v rejstříku na území členských států vždy k dispozici jakékoli osobě z široké veřejnosti, je neplatné.

Výsledky letošního 15. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku (pravnickafirmaroku.cz), kterou pořádá spol. EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti České republiky, byly slavnostně vyhlášeny 7. 11. 2022 na Žofíně.

Jsme hrdí na naše členy, kteří se v kategorii VEŘEJNÉ ZAKÁZKY umístili na předních místech:

 • Vítězem kategorie VEŘEJNÉ ZAKÁZKY se stala ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
 • mezi velmi doporučovanými kancelářemi se umístily (řazeno abecedně):
  • act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.,
  • Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS
  • Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.
  • CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář,
  • HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář
  • MT Legal s.r.o., advokátní kancelář,
 • mezi dalšími doporučovanými též
  • HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.

Vítězi i všem umístěným srdečně gratulujeme!

(13. 10. 2022) Ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR nabízíme možnost zapojení se do výzkumného projektu „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení“, který je realizován ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti (Oddělení boje proti korupci), jakožto aplikačním garantem, a za podpory Technologické agentury ČR.

(8. 9. 2022) Dne 6. září 2022 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vládní návrh novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Jedná se o sněmovní tisk č. 249. 

(2. 9. 2022; zdroj Tisk 253 ve Sbírce zákonů (psp.cz)) Dne 1. září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). 

(6. 9. 2022) Představujeme Vám materiál zpracovaný kolektivem Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky ve stavebnictví obsahující zatřídění změn závazků ze smluv na veřejné zakázky pod konkrétní ustanovení  § 222 ZZVZ. Součástí dokumentu je i preambule popisující záměr příslušného materiálu, kterou níže citujeme.  Materiál je přílohou tohoto příspěvku. 

(9. 6. 2022; zdroj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - MMR prosadilo omezení přístupu odsouzených firem k veřejným zakázkám (www.mmr.cz)) Vláda dne 8. června schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která snižuje administrativní náročnost, přináší větší volnost zadavatelům a rovněž upravuje pravidla pro přidělování zakázek firmám odsouzeným například z korupce. 

(15. 5. 2022; zdroj Úvod - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)) Vláda České republiky na svém jednání dne 11. května 2022 schválila svým usnesením č. 375 strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030.

(15. 4. 2022; zdroj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pro nové období 2021 – 2027 (mmr.cz)) Integrovaný regionální operační program (IROP), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Stejně jako v období 2014-2020 budou i nadále Obecná pravidla stěžejním dokumentem pro všechny žadatele a příjemce.

(13.4. 2022; zdroj Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)) Společnosti, které patří „běžným“ Rusům, nebudou patrně při veřejných tendrech tak tvrdě postihovány jako společnosti majoritně ovládané osobami z evropského sankčního seznamu.

Nové sankce EU proti Rusku se vztahují i na zadávání či plnění veřejných zakázek 

(1.4. 2022; zdroj Metodická stanoviska - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)) Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo již dvě informace ve vztahu k veřejným zakázkám reagující na aktuální situaci na Ukrajině.

(30. 3. 2022; zdroj Hlavní strana | ČKAIT (ckait.cz)Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby

(16. 3. 2022; zdroj SeznamZpravy.cz - Články) Vláda na výzvu Evropské komise upraví zákon o evidenci skutečných majitelů tak, aby Česko nepřišlo o dotace z EU. Přehledy o veřejných funkcionářích už také uvádějí Andreje Babiše (ANO) jako toho, kdo ovládá koncern Agrofert.