Aktuality

(3. 5. 2021; zdroj UOHS.cz - Tiskové zprávy) Pokutu ve výši 1 200 000 korun bude muset podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zaplatit dceřiná společnost Městyse Nehvizdy, TS Městyse Nehvizdy s. r. o., za to, že zadala podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce mimo zadávací řízení. Zadavatel nepodal rozklad a rozhodnutí již nabylo právní moci.

(3. 5. 2021; zdroj Praha.eu - Články) Pražská rada požádala městské společnosti, aby zveřejňovaly všechny relevantní informace o veřejných zakázkách v hodnotě nad 500 tisíc korun. Cílem je umožnit větší veřejnou kontrolu hospodaření těchto významných společností.

(3. 5. 2021; zdroj Advokatnidenik.cz - Články) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zřejmě bude mít právo udělovat „Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání“. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, které v pondělí 3. května 2021 projedná vláda. Medaili by měly dostávat fyzické osoby za mimořádný počin či zásluhy o rozvoj hospodářské soutěže či veřejného zadávání v České republice.

(12.04.2021; zdroj Dnoviny.cz - Infrastruktura) Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude dál používat vlastní elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek. Nebude tak využívat Národní elektronický nástroj (NEN), který by podle legislativy měly používat všechny státní organizace, protože je podle organizace pro potřeby silničářů nedostačující. Návrh schválila vláda, vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. ŘSD je největším zadavatelem veřejných zakázek v České republice

(12.04.2021; zdroj: Mzp.cz - Články) V posledních letech je téma odpovědného veřejného zadávání v ČR na vzestupu, informuje o tom dnes vládou vzatý na vědomí materiál MŽP, mapující roky 2019-2020. Odpovědný, udržitelný či strategický přístup k veřejným nákupům se stává trendem. Začala jej prosazovat řada významných, ale i menších veřejných zadavatelů – ústřední orgány státní správy, státní podniky, kraje a města a další, stále však nebyly tyto principy uplatňovány plošně. Zásadní legislativní změnu pro odpovědné veřejné zadávání v ČR přineslo schválení novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

(08.03.2021; Ceskenoviny.cz; ČTK) Praha - Společnost Elektrárna Dukovany II ze skupiny ČEZ dnes získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech. ČTK to sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle firmy jde o jeden z nejvýznamnějších přípravných kroků před zahájením stavby a výběrem dodavatele. Příprava a zpracování dokumentace pro licenční řízení trvala pět let a její součástí bylo přes 200 odborných studií, analýz a rozborů, uvedl ČEZ.

(08.03.2021; Prvnizpravy.cz) Hodnoticí komise se sešla v rámci zadávacího řízení na multifunkční fotbalový stadion v Hradci Králové. Komise městu doporučila ukončit toto zadávací řízení a schválit výběr nejvhodnější nabídky. K tomuto rozhodnutí mohla komise dospět již na základě předběžných nabídek, neboť si zadavatel (město) tuto možnost vyhradil v zadávacích podmínkách. Výsledkem komise se bude ještě v březnu zabývat rada města a následně zastupitelstvo, do té doby město nesmí zveřejnit bližší informace k vítězné nabídce. Hradecká radnice musí současně vyčkat ještě na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby mohla s doporučeným dodavatelem uzavřít smlouvu.

(05.03.20021; Nasregion.cz; autor: Jan Štoll) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje vstup Městyse Suchdol do Vodohospodářské společnosti Vrchlice Maleč. Ten spočívá v převodu majetku a peněz městyse na vodárnu, výměnou za akcie vodárny. Suchdol při tom zřejmě postupoval v rozporu se zákonem, hrozí mu pokuta v řádech milionů. Zastupitelé městyse Suchdol schválili na konci roku 2020 převod majetku za 22,9 milionů korun a dalších více než 2 milionů korun na vodárnu Vrchlice Maleč. Za to má městys dostat akcie vodáren ve stejné hodnotě.

(05.03.2021; EPravo.cz; autoři: Mgr. Eva Burdová, Mgr. Milan Šebesta, LL.M.(MT Legal))  Proces výstavby ovlivňuje řada okolností, které mohou realizaci díla, konkrétně stavby, ztížit či zcela znemožnit. V tomto dvoudílném článku se zaměříme na právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na sjednanou dobu plnění, jaké možnosti dává smluvním stranám zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a jaké jsou odlišnosti u smluv, které byly uzavřeny na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Problematika související se ZZVZ bude obsahem druhé části článku.

(04.03.2021; Zdopravy.cz) Vítězné sdružení, které mělo být podle antimonopolního úřadu vyloučeno, bylo ve čtvrtmiliardovém tendru o zhruba milion korun levnější. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutoval Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje padesáti tisíci korunami za způsob, jakým vybrala pro stavbu obchvatu Mariánských Lázní sdružení firem Silnice Topolany a Petrom stavby. Podle antimonopolního úřadu měli silničáři vítězné sdružení vyloučit kvůli nesplnění podmínek.