Aktuality

(13.4. 2022; zdroj Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)) Společnosti, které patří „běžným“ Rusům, nebudou patrně při veřejných tendrech tak tvrdě postihovány jako společnosti majoritně ovládané osobami z evropského sankčního seznamu.

Nové sankce EU proti Rusku se vztahují i na zadávání či plnění veřejných zakázek 

(1.4. 2022; zdroj Metodická stanoviska - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)) Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo již dvě informace ve vztahu k veřejným zakázkám reagující na aktuální situaci na Ukrajině.

(30. 3. 2022; zdroj Hlavní strana | ČKAIT (ckait.cz)Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby

(16. 3. 2022; zdroj SeznamZpravy.cz - Články) Vláda na výzvu Evropské komise upraví zákon o evidenci skutečných majitelů tak, aby Česko nepřišlo o dotace z EU. Přehledy o veřejných funkcionářích už také uvádějí Andreje Babiše (ANO) jako toho, kdo ovládá koncern Agrofert.

(16. 3. 2022; zdroj Sdruzeni-silnice.cz - Články) "Pokud nebudou upraveny ceny stavebních prací, firmy nebudou moci stavby dokončit. Loterií je pak podávání nabídek do nových tendrů, kdy dodavatelé materiálů nejsou schopni garantovat cenu ani v řádu několika dní"

(10.3. 2022; zdroj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Veřejné zakázky (uohs.cz)) ÚOHS společně s MMR vydaly stanovisko k uzavírání smluv na bankovní služby (z důvodu ukončení činnosti banky Sberbank v ČR). 

  • Jménem našeho člena - Centrálního nákupu Plzeňského kraje a jeho ředitelky paní Mgr. Bc. Jany Dubcové - Vám představujeme realizaci přístupu Meet the Buyer - Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje pro rok 2022, v jehož rámci Centrální nákup Plzeňského kraje představuje dodavatelům plánované investiční akce Plzeňského kraje pro rok 2022 a jehož on-line záznam můžete zhlédnout na Meet the Buyer - Plzeňský kraj 2022

  • Jedná se o inspirativní přístup pro zadavatele a užitečnou, záslužnou a nápomocnou aktivitu pro dodavatele. Plzeňský kraj je realizátorem dobré praxe a my mu v tom přejeme i nadále hodně sil a elánu.

  • Ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno nařízení vlády č. 475/2021 Sb., kterým se od 1. 1. 2022 mění (zvyšují) stanovené finanční limity a částky pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a to následovně:
    • finanční limit pro veřejné zakázky pro dodávky a služby se z 3 568 000 Kč zvýší na 3 653 000 Kč (organizační složky státu, ČNB, státní příspěvkové organizace) 
    • finanční limit pro veřejné zakázky pro dodávky a služby se z 5 494 000 Kč zvýší na 5 610 000 Kč (územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, jiné právnické osoby dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ, zadavatelé používající k úhradě zakázky více než 50% peněžních prostředků z rozpočtu veřejného zadavatele či z rozpočtu EU),
    • finanční limit na stavební práce se z 137 366 000 Kč zvyšuje na  140 448 000 Kč.  
  • Původní zpráva a celé znění příslušného nařízení vlády jsou uveřejněny na Portálu o veřejných zakázkách MMR: Nové limity byly uveřejněny ve Sbírce zákonů - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)