Aktuality

(14. 5. 2021; zdroj Portalpromestaaobce.cz - Články) Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj vydala dvě nová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

První se věnuje předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021. Druhým je aktualizované stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek. Všechna stanoviska jsou k dohledání na stránkách MMR.