Je nás 100!!! - vlastně už 101 ;-)

Koncem minulého týdne se nám do AVZ registrovali hned 3 noví členové, prostřední z nich je členem s pořadovým číslem 100 a jedná se o Mendelovu univerzitu v Brně, které tímto k dosažení milníku gratulujeme! Po schválení nových členů Výkonným výborem je tedy k dnešnímu dni aktuální počet členů AVZ 101.

Každý člen je pro nás závazkem a vážíme si jak členů stávajících, z nichž někteří s námi "zakázkovou káru" táhnou již 17. rokem, překonali s námi dvouleté převážně on-line období a nyní pokračují v rozvíjení i nových aktivit AVZ, tak členů nových, kteří se k nám připojují a projevují tím svou motivaci pro zvyšování odbornosti, profesionalitu, dialog, kultivaci i osvětu v tomto ne příliš populárním oboru. Jsme tu pro Vás, děkujeme, že jste s námi.