Aktuality

(26.08.2020; Zdopravy.cz; autor: Jan Šindelář) Antimonopolní úřad pojal podezření, že ministerstvo nekupuje registrační značky podle zákona. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil z moci úřední správní řízení s ministerstvem dopravy ve věci nedávno uzavřené smlouvy na dodávku registračních značek. Úřad totiž po prostudování ministerských dokumentů pojal podezření, že ministerstvo nepostupovalo v souladu se zákonem a spáchalo tak přestupek. Informaci dnes deníku Zdopravy.cz potvrdil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

(24.08.2020; Novinky.cz ; Autor: Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo)Dny Petra Rafaje po jedenácti letech v čele Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) by mohly být sečteny. Alespoň o to usiluje premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s místopředsedou vlády a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD).
Právě kvůli návrhu na Rafajovo odvolání se chce premiér spolu s vicepremiérem v příštích dnech setkat s prezidentem Milošem Zemanem, v jehož rukách konec šéfa antimonopolního úřadu je.

(24.08.2020; Ustinadlabemdnes.cz) Během jarních krizových měsíců vláda ze dne na den rozhodla o uzavření škol. Fakticky tak z veřejné dopravy obratem zmizelo 50-70 % cestujících. Zároveň vláda požadovala po krajích, aby rozsah dopravy zůstal zachován kvůli nezbytné mobilitě těch, kteří mohli nebo museli fungovat i nadále. Úspory v neobjednaných spojích tak byly pouze 1-3 %. Chybějící peníze z běžně vybíraného jízdného však jdou u každého z krajů do desítek až stovek milionů korun.
Kraje nyní naléhavě řeší, jak uhradit letošní objednanou dopravu a co s tou v příštím roce, kdy mohou být jejich rozpočty ještě napjatější. Ústecký ani Liberecký kraj nechtějí ve větší míře škrtat spoje, neboť by to ve svém důsledku znamenalo další odliv cestujících. Vznáší proto požadavek na stát, aby krajům v letošním roce finančně pomohl.

(24.08.2020; Denik.cz; Autor: Jan Sedlák) Po 25 letech hledá město Jablonec novou firmu pro svoz komunálního odpadu. Smlouva s firmou Severočeské komunální služby (SKS) pocházela z roku 1995, město ji vypovědělo s roční výpovědní lhůtou na konci minulého roku.
Hlavním důvodem je nová legislativa o veřejných zakázkách a nový zákon o odpadovém hospodářství, který má začít platit od začátku příštího roku. „Dalším důvodem k výpovědi byl fakt, že smlouva s SKS z roku 1995 s mnoha dodatky byla překonaná. S novým dodavatelem vzešlým ze soutěže se od 1. ledna 2021 změní také systém plateb za komunální odpad,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Milan Kouřil.

(24.08.2020; Ekonomickydenik.cz) V příštím nebo přespříštím roce hodlá policie nakoupit vozidla s balistickou ochranou pro krajské zásahové jednotky a speciální pořádkové jednotky. Policejní prezídium plánovaný nákup zdůvodňuje „bezpečnou přepravou zasahujících policistů do místa zákroku s odkrytými prostory ohroženými střelbou a eliminaci teroristů v civilním prostředí“. Odhadovaná cena je 240 milionů korun.
Policie chce nakoupit pro krajské zásahové jednotky a speciální pořádkové jednotky 12 nových vozidel s balistickou ochranou pro zásahové jednotky. Odhadovaná cena akvizice je 240 milionů. České justici plán nákupu potvrdilo Policejní prezídium. „V případě přidělení mimořádných finančních prostředků se předpokládá vyhlášení veřejné zakázky v průběhu roku 2020 až 2021 s předpokládaným termínem dodáním 2021 až 2022,“ uvedl plukovník Ondřej Moravčík.

(24. 08. 2020; UOHS.cz - Tiskové zprávy) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím nevyhověl návrhu italské společnosti Leonardo S. p. A. na uložení zákazu plnění smlouvy na dodávku víceúčelových vrtulníků, kterou uzavřelo Ministerstvo obrany České republiky s vládou Spojených států amerických. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.  Úřad v rámci správního řízení zjistil, že Ministerstvo obrany při uzavírání smlouvy postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, když smlouvu uzavřelo, aniž by předtím vyřídilo námitky podané společností Leonardo.

(21.08.2020; Zdopravy.cz; autor: Jan Šindelář) 

Desetimiliardový balík soutěží o zajištění autobusové dopravy na jihu Čech skončil u antimonopolního úřadu.
Na jihu Čech se naplnily obavy z možných administrativních průtahů na cestě k podpisu smluv s vítězi velkého autobusového tendru. Soutěž skončila u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který předběžně zakázal kraji podepsání smluv. Deníku Zdopravy.cz to potvrdil kraj i úřad.

(20.08.2020; iRozhlas.cz) Ústavní soud má na stole dvě stížnosti společnosti Kapsch, které souvisí se zakázkou na systém elektronického mýtného. V tendru uspělo konsorcium CzechToll/SkyToll. Stížnosti směřují proti rozhodnutím Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně. Soud obě stížnosti spojil ke společnému projednání, bude se jimi zabývat soudce zpravodaj Jaromír Jirsa, zjistila agentura ČTK z usnesení v databázi Ústavního soudu.
Od ledna letošního roku funguje v Česku satelitní mýtný systém. Technologie nahradila předchozí mikrovlnný systém, který provozovala společnost Kapsch. K průběhu a výsledku tendru měl Kapsch řadu námitek, nakonec ale přesto došlo k uzavření smlouvy s novým provozovatelem systému.
Jedna ústavní stížnost směřuje například proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z loňského září, podle kterého se už antimonopolní úřad nemusel v komplikované procesní situaci dál zabývat námitkami Kapsche proti mýtnému tendru.
Druhá stížnost zpochybnila například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z prosince loňského roku, které prakticky potvrdilo platnost uzavření smlouvy mezi státem a novým provozovatelem mýtného systému.
Stížnosti směřují také proti návazným rozhodnutím Krajského soudu v Brně, jedna z nich je spojena s návrhem na zrušení části zákona o zadávání veřejných zakázek.
Zákon říká, že antimonopolní úřad zastaví řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud dojde k podpisu smlouvy.
Ústavní soud bude vše řešit v jednom řízení, a to v zájmu „hospodárnosti a efektivity“, stojí v usnesení.

(20.08.2020; ČT24 web; autor: mor zem) Stát podepsal smlouvu na distribuci elektronických dálničních známek s Českou poštou a Čeprem. Společné konsorcium státních podniků uspělo s cenově nejnižší nabídkou, proti tendru nebyly námitky, informoval podnik Cendis, který má přípravu systému elektronických známek na starosti. Elektronické dálniční známky by měly nahradit současné papírové kupony od příštího roku.

(Cysnews.cz; autor: Jiří Císař) Po devíti letech si Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) bude zajišťovat vnitropodnikovou dopravu opět vlastními silami. V pěti tendrech pro ni nakoupil celkem 134 nových užitkových vozidel, která si v těchto dnech postupně přebírá. Díky insourcingu vnitropodnikové dopravy DPP ročně ušetří na provozních nákladech až 25 milionů Kč ročně oproti dosavadnímu stavu, kdy tyto služby pro DPP zajišťovala společnost KARIR CZ. DPP tuto nevýhodnou spolupráci ukončil.