AVZ v médiích

Praha 22. června 2015 – Asociace pro veřejné zakázky uspořádala dne 18. června 2015 v Praze 5. ročník odborné konference „Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2016“. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj, Karly Šlechtové, a předsedy ÚOHS, Petra Rafaje.

Předseda ÚOHS v úvodním projevu vyjádřil naději, že nový zákon přinese svěží vítr do prostředí zadávání veřejných zakázek nyní zatíženého mnohdy nadbytečnými administrativními pravidly. Na druhou stranu upozornil, že aplikace nového zákona bude vyžadovat od všech zúčastněných aktérů, včetně ÚOHS, nový způsob uvažování. Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek vnáší do postupu zadávání veřejných zakázek daleko větší volnost, která však v žádném případě nesmí být na úkor zásady transparentnosti a ochrany hospodářské soutěže.

Přínosy návrhu nového zákona shrnul Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Vyjádřil, že ambicí nového zákona není řešit veřejné zakázky komplexně a kazuisticky z hlediska všech kroků a úkonů zadavatele; zásada hospodárnosti a další aspekty investičního procesu musí být předmětem jiných norem. Cílem nového zákona je předně transpozice evropských směrnic a to ve smyslu vyvážené možnosti využití co nejširší škály institutů z nových směrnic. Na druhou stranu bylo přistoupeno ke zpřísnění a doplnění směrnicových pravidel v souladu s věcným záměrem zákona. Hlavními záměry MMR bylo snížení administrativní zátěže, posílení odpovědnosti zadavatele, zjednodušení a posílení flexibility podlimitního zadávání. K zásadám transparentnosti a nediskriminačního přístupu nově přibývá zásada přiměřenosti. Nová norma  řeší řadu stávajících praktických problémů zadávacího procesu. Zadavatel bude mít např. možnost vyloučit dodavatele, který se v minulosti neosvědčil, nebo možnost stanovit si předem pravidla pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny. Škála nových hodnotících kritérií umožní lépe postihnout kvalitu nabízeného plnění. Procesním zjednodušením bude i to, že zadavatel nemusí pracně posuzovat a kontrolovat všechny obdržené nabídky. Nejsou žádné požadavky na vznik a jednání komisí, a je ponecháno na vůli zadavatele, zda komisi pro úkony v zadávacím řízení ustanoví. Josef Chýle z ÚOHS představil nová pravidla pro přezkum postupu zadavatele v zadávacím řízení a upozornil, že novým zákonem daná flexibilita postupu zadavatele klade vyšší nároky na jeho schopnost své kroky odůvodnit. Povaha nových rozhodnutí ÚOHS musí být věcná, ÚOHS bude rozhodovat pouze o tom, zda zadavatel porušil zákon či ne, a kontradiktorní ve vztahu k ochraně hospodářské soutěže.

Jak vyplynulo z panelové diskuze, aplikace nové normy je spjata i s riziky. Zmiňovány byly nejasnosti vyplývající z některých nových institutů, např. možnost self-cleaningu vyloučeného dodavatele, jakož i schopnost zadavatele tento self-cleaning objektivně posoudit. Tomáš Machurek z MT Legal  nastínil možné otázky týkající se nově pojaté horizontální a vertikální spolupráce. Adéla Havlová z Havel, Holásek & Partners se dotkla sporných momentů, jinak vítaného institutu, předběžných tržních konzultací. Viktor Vlček z ŘSD upozornil na otázku efektivnosti délky lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám a Marie Vebrová ze společnosti SWIETELSKY  vyjádřila pochybnost, zda jsme v „českém prostředí“ schopni takové změny náhledu, jaký návrh zákona vyžaduje. 

Kontakt:

Natálie Polášková, Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

mobil: + 420 776 021 736

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Uveřejnění:

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Asociace-pro-verejne-zakazky-Co-prinese-novy-zakon-v-roce-2016-382582 

http://www.protext.cz/zprava.php?id=23342