Aktuality

(12. 5. 2021; zdroj UOHS.cz - Tiskové zprávy) Ve čtvrtek 27. května 2021 uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže druhý metodický den veřejného zadávání, který se bude týkat tématu nastavení hodnoticích kritérií a provedení hodnocení nabídek, opět s přihlédnutím k novým základním zásadám. Metodický den proběhne opět prostřednictvím online přenosu.

(7. 5. 2021; zdroj Nejbusiness.cz - Články) Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad společnosti V-GARDEN s.r.o. a potvrdil tak pokutu ve výši 7 687 000 Kč, která jí byla uložena za uzavírání nedovolených vertikálních dohod o určování cen pro další prodej.

(5. 5. 2021; zdroj IRozhlas.cz - Zprávy z domova) Společnost ČEZ dodala do zadávací dokumentace k tendru na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany pojistku proti účasti ruské společnosti Rosatom. Dokument teď jasně říká, že se tendru můžou zúčastnit výhradně firmy, které projdou bezpečnostním posouzením – tedy vyplní takzvaný bezpečnostní dotazník. Vláda přitom už v dubnu rozhodla, že dotazník pošle jen třem uchazečům, Rosatom mezi nimi není.

(4. 5. 2021; zdroj UOHS.cz - Tiskové zprávy) Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

(3. 5. 2021; zdroj UOHS.cz - Tiskové zprávy) Pokutu ve výši 1 200 000 korun bude muset podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zaplatit dceřiná společnost Městyse Nehvizdy, TS Městyse Nehvizdy s. r. o., za to, že zadala podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce mimo zadávací řízení. Zadavatel nepodal rozklad a rozhodnutí již nabylo právní moci.

(3. 5. 2021; zdroj Praha.eu - Články) Pražská rada požádala městské společnosti, aby zveřejňovaly všechny relevantní informace o veřejných zakázkách v hodnotě nad 500 tisíc korun. Cílem je umožnit větší veřejnou kontrolu hospodaření těchto významných společností.

(12.04.2021; zdroj Dnoviny.cz - Infrastruktura) Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude dál používat vlastní elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek. Nebude tak využívat Národní elektronický nástroj (NEN), který by podle legislativy měly používat všechny státní organizace, protože je podle organizace pro potřeby silničářů nedostačující. Návrh schválila vláda, vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. ŘSD je největším zadavatelem veřejných zakázek v České republice

(12.04.2021; zdroj: Mzp.cz - Články) V posledních letech je téma odpovědného veřejného zadávání v ČR na vzestupu, informuje o tom dnes vládou vzatý na vědomí materiál MŽP, mapující roky 2019-2020. Odpovědný, udržitelný či strategický přístup k veřejným nákupům se stává trendem. Začala jej prosazovat řada významných, ale i menších veřejných zadavatelů – ústřední orgány státní správy, státní podniky, kraje a města a další, stále však nebyly tyto principy uplatňovány plošně. Zásadní legislativní změnu pro odpovědné veřejné zadávání v ČR přineslo schválení novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

(08.03.2021; Ceskenoviny.cz; ČTK) Praha - Společnost Elektrárna Dukovany II ze skupiny ČEZ dnes získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech. ČTK to sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle firmy jde o jeden z nejvýznamnějších přípravných kroků před zahájením stavby a výběrem dodavatele. Příprava a zpracování dokumentace pro licenční řízení trvala pět let a její součástí bylo přes 200 odborných studií, analýz a rozborů, uvedl ČEZ.

(08.03.2021; Prvnizpravy.cz) Hodnoticí komise se sešla v rámci zadávacího řízení na multifunkční fotbalový stadion v Hradci Králové. Komise městu doporučila ukončit toto zadávací řízení a schválit výběr nejvhodnější nabídky. K tomuto rozhodnutí mohla komise dospět již na základě předběžných nabídek, neboť si zadavatel (město) tuto možnost vyhradil v zadávacích podmínkách. Výsledkem komise se bude ještě v březnu zabývat rada města a následně zastupitelstvo, do té doby město nesmí zveřejnit bližší informace k vítězné nabídce. Hradecká radnice musí současně vyčkat ještě na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby mohla s doporučeným dodavatelem uzavřít smlouvu.