Aktuality

Nové sankce EU proti Rusku se vztahují i na zadávání či plnění veřejných zakázek 

(1.4. 2022; zdroj Metodická stanoviska - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)) Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo již dvě informace ve vztahu k veřejným zakázkám reagující na aktuální situaci na Ukrajině.

(30. 3. 2022; zdroj Hlavní strana | ČKAIT (ckait.cz)Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby

(16. 3. 2022; zdroj SeznamZpravy.cz - Články) Vláda na výzvu Evropské komise upraví zákon o evidenci skutečných majitelů tak, aby Česko nepřišlo o dotace z EU. Přehledy o veřejných funkcionářích už také uvádějí Andreje Babiše (ANO) jako toho, kdo ovládá koncern Agrofert.

(16. 3. 2022; zdroj Sdruzeni-silnice.cz - Články) "Pokud nebudou upraveny ceny stavebních prací, firmy nebudou moci stavby dokončit. Loterií je pak podávání nabídek do nových tendrů, kdy dodavatelé materiálů nejsou schopni garantovat cenu ani v řádu několika dní"

(10.3. 2022; zdroj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Veřejné zakázky (uohs.cz)) ÚOHS společně s MMR vydaly stanovisko k uzavírání smluv na bankovní služby (z důvodu ukončení činnosti banky Sberbank v ČR). 

 • Jménem našeho člena - Centrálního nákupu Plzeňského kraje a jeho ředitelky paní Mgr. Bc. Jany Dubcové - Vám představujeme realizaci přístupu Meet the Buyer - Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje pro rok 2022, v jehož rámci Centrální nákup Plzeňského kraje představuje dodavatelům plánované investiční akce Plzeňského kraje pro rok 2022 a jehož on-line záznam můžete zhlédnout na Meet the Buyer - Plzeňský kraj 2022

 • Jedná se o inspirativní přístup pro zadavatele a užitečnou, záslužnou a nápomocnou aktivitu pro dodavatele. Plzeňský kraj je realizátorem dobré praxe a my mu v tom přejeme i nadále hodně sil a elánu.

 • Ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno nařízení vlády č. 475/2021 Sb., kterým se od 1. 1. 2022 mění (zvyšují) stanovené finanční limity a částky pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a to následovně:
  • finanční limit pro veřejné zakázky pro dodávky a služby se z 3 568 000 Kč zvýší na 3 653 000 Kč (organizační složky státu, ČNB, státní příspěvkové organizace) 
  • finanční limit pro veřejné zakázky pro dodávky a služby se z 5 494 000 Kč zvýší na 5 610 000 Kč (územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, jiné právnické osoby dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ, zadavatelé používající k úhradě zakázky více než 50% peněžních prostředků z rozpočtu veřejného zadavatele či z rozpočtu EU),
  • finanční limit na stavební práce se z 137 366 000 Kč zvyšuje na  140 448 000 Kč.  
 • Původní zpráva a celé znění příslušného nařízení vlády jsou uveřejněny na Portálu o veřejných zakázkách MMR: Nové limity byly uveřejněny ve Sbírce zákonů - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)
 • Výsledky letošního již 14. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku (pravnickafirmaroku.cz), kterou pořádá spol. EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti České republiky, byly slavnostně vyhlášeny 1. 11. 2021 na Žofíně. Jsme hrdí na naše členy, kteří se v kategorii VEŘEJNÉ ZAKÁZKY umístili na předních místech:
  • Vítězem kategorie VEŘEJNÉ ZAKÁZKY se stala Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba 
  • mezi velmi doporučovanými kancelářemi se umístily (řazeno abecedně):
   • act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.,
   • CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář,
   • HAVEL & PARTNERS,
   • MT Legal s.r.o., advokátní kancelář,
   • ROWAN LEGAL 
  • mezi dalšími doporučovanými též Holec, Zuska & Partners.
 •  Všem umístěným srdečně gratulujeme!